Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Regulamin zamówień sektorowych przedsiębiorstwa.

Regulamin udzielania zamówień przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 30.05.2014r. Prezesa Zarządu Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ozorkowie dotyczące Regulaminu Zamówień Publicznych.

Zakład Ciepłownictwa

Dz.U.06.89.625 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.

Zakład Wodociągów i Kananalizacji

Dz.U.02.8.70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Dz.U.06.123.858 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dz.U.05.31.266 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U.10.243.1623 2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3 2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz.U.99.74.836 2009-12-19 zm. Dz.U.2009.205.1584 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.00.80.903 USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta

Dz.U.09.79.666 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Dz.U. 2010.185.1243 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz.U.2008.25.150 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin