Edukacja ,,Foka w tarapatach, czyli jak powstał ekopatrol"
  • 10 lipca 2020

,,Foka w tarapatach, czyli jak powstał ekopatrol"

Edukacja w szkołach, której celem jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, a przede wszystkim problem odpadów, uświadomienie konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony przed śmieciami, konieczności segregacji śmieci i korzyści z tego płynących, poznanie sposobów na ograniczenia ilości odpadów, kształtowanie i propagowanie postaw i nawyków charakteryzujących odpowiedzialnego konsumenta.

Ilość odpadów wokół nas jest już tak ogromna, że stały się one jednym z globalnych zagrożeń naszej planety. Dlatego konieczne są nasze zdecydowane działania w tej kwestii. Wszyscy możemy mieć wpływ na ilość i jakość naszych śmieci. Starajmy się więc, aby było ich jak najmniej, by dzięki segregacji można je było ponownie wykorzystać, byśmy mieli świadomość słuszności naszych dzisiejszych wyborów nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń. Zapewne wolelibyśmy, aby nie do końca prawdą było to, co przed wiekami powiedział słynny filozof Seneka: ,,Człowiekowi tak naprawdę potrzebne jest powietrze, jadło i picie, a po wszystko inne sięga złymi dla siebie i otoczenia skutkami” , dlatego Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podjęło decyzję o spotkaniach edukujących dzieci w szkołach. Niestety ze względu na panującą sytuację epidemiczną w Polsce nie mogliśmy wdrożyć naszych działań w szkołach. W związku z zaistniałą sytuacją chcemy Państwu przedstawić okładkę broszury ,,Foka w tarapatach, czyli jak powstał ekopatrol”, którą Pani Dorota Mrozińska – zastępca kierownika działu oczyszczania miasta będzie prezentowała na spotkaniach z dziećmi. Mamy nadzieję, że od nowego roku szkolnego będziemy mogli spotkać się z Wami w szkołach.

 

 

Do zobaczenia !