Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Kalendarium

2007

26 stycznia odbiór częściowy robót budowlanych w ul. Gębickiej w Ozorkowie - etap I:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików,

. wybudowane przyłączy wodociągowych;

11 kwietnia odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Gębickiej w Ozorkowie - etap I:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików,

. przebudowa przyłączy wodociągowych;

22 czerwca odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego w Ozorkowie - etap I:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej i przykanalików,

. wybudowanie sieci wodociągowej oraz przebudowa przyłączy;

31 sierpnia odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Plac Jana Pawła II i ul. Starzyńskiego w Ozorkowie - etap II:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej i przykanalików,

. przebudowa przyłączy wodociągowych;

07 września odbiór częściowy nr 1 robót budowlanych w ul. Gębickiej w Ozorkowie - etap II:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej i przykanalików;

05 października odbiór częściowy nr 2 robót budowlanych w ul. Gębickiej w Ozorkowie - etap II:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej;

07 grudnia odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Gębickiej w Ozorkowie - etap II:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików,

. przebudowa przyłączy wodociągowych;

14 grudnia odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Bema w Ozorkowie:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików;

2008

26 lutego odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Gębickiej w Ozorkowie - roboty dodatkowe:

. wybudowanie przykanalików i przyłączy wodociągowych;

29 sierpnia odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Suchej i Kolejowej w Ozorkowie:

. wybudowanie sieci wodociągowej oraz przyłączy; odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Nowy Rynek w Ozorkowie:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików,

. wybudowanie sieci wodociągowej oraz przyłączy;

23 października dostawa linii higienizacji osadu do oczyszczalni ścieków w Cedrowicach wraz z wykonaniem montażu i rozruchem technologicznym.

2009

19 listopada utworzenie w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Jednostki Realizującej Projekt (JRP);

30 listopada złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków" do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2010

20 sierpnia podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-006/10-00 projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o;

20 października odbiór końcowy robót budowlanych w ul. Granicznej w Ozorkowie:

. wybudowanie kanalizacji sanitarnej oraz przykanalików.

2011

23 lutego podpisano umowę na "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej" z firmą: P.U.H. Wodociągi i Kanalizacje, Krzysztof Kuciński w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE nr 2010/S 228-348495;

11 marca podpisano umowę na "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" z konsorcjum firm: Lider: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe, Jacek Jańczyk, Partner: P.P.H.U. "WOD - KAN", Florczak Włodzimierz w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE nr 2010/S 252-387998;

30 marca podpisano umowę na "Usługi - nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków" z firmą: Firma Drogowa Projektowo - Wykonawcza MAG - BUD, Piotr Grzyb w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP nr 47795-2011;

30 maja odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i Kolejowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga";

03 czerwca odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej";

09 czerwca odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej";

29 sierpnia odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i Zagajnikowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej";

31 sierpnia odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej, Liściastej, Świerkowej i Wiatracznej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej";

15 listopada odbiór częściowy wodociągu w ul. Łęczyckiej, Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek i Praga dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga";

15 listopada odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Praga dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga";

30 listopada odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Średniej i Dębowej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej".

2012

13 września odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zgierskiej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej";

30 listopada odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej, Cichej, Krótkiej i Nowokrzeszewskiej dla zadania pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej";

2013

lipiec planowane zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i Kilińskiego;

sierpień planowane zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej, Jałowcowej, Poprzecznej i Kraszewskiego;

wrzesień planowane zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów, Piaskowej, Górnej i Krasickiego.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin