Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Kapitał Spółki.

Kapitał zakładowy Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w chwili założenia wynosił 12.000.000,00 zł. i podzielono na 12.000 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł. każdy udział. Kapitał ten został wniesiony przez Gminę Miasta Ozorkowa jako wkład niepieniężny (wyposażenie zakładu budżetowego).

Na koniec 2010 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.920.000,00 zł.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest Gmina Miasta Ozorkowa.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin