Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

             

Dane Firmy


Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27596-2013.

Modernizację stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27596-2013.

Ogłoszenie o zmianie SIWZ.

Ozorków dn. 19.01.2013r.- załączniki

Ogłoszenie - zmiana cen świadczenia usług

Dotyczy cen świadczonych przez ZGM w zakresie odśnieżania terenów i dachów płaskich.

Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 08.01.2013r.

Ozorków dn. 10.01.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu 531962 - 2012

Modernizację stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Ozorków dn. 28.12.2012r.- załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu 504588 - 2012

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan - butan w butlach 11 kg oraz butli 2 i 3 kg w 2013r.

Ozorków dn. 11.12.2012r.- załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 501522 - 2012

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2013.

Ozorków dn. 10.12.2012r.- załączniki

UWAGA - mieszkańcy ulicy CICHEJ.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na konieczność usunięcia powstałej kolizji sieci wodociągowej w ul. Cichej z nowowybudowaną kanalizacją sanitarną dnia 14.11.2012 r. w godzinach 7:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Cichej.

Ozorków dn. 12.11.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych (wiecej ... ).

Ozorków dn. 17.08.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 299712 - 2012

Dostawa i montaż fabrycznie nowej (nieużywanej) całorocznej hali namiotowej magazynowej.

Ozorków dn. 13.08.2012r.- załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 297450 - 2012

Ochrona składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna.

Ozorków dn. 10.08.2012r.- załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: " Dostawa i montaż fabrycznie nowej (nieuzywanej całorocznej hali namiotowej magazynowej:." na podstawie art.93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych.

Ozorków dn. 09.08.2012r - załącznik

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych (wiecej ... ).

Ozorków dn. 03.08.2012r.

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 277228 - 2012.

Dostawa i montaż fabrycznie nowej (nieużywanej) całorocznej hali namiotowej magazynowej.

Ozorków dn. 01.08.2012r.- załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 277228 - 2012

Dostawa i montaż fabrycznie nowej (nieużywanej) całorocznej hali namiotowej magazynowej.

Ozorków dn. 30.07.2012r.- załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: " Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórki selektywnej." na podstawie art.93 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych.

Ozorków dn. 19.07.2012r - załącznik

Urząd Regulacji Energetyki

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2012r. decyzją nr OŁO-4210-21(15)/2012/2790/X/BG, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nam nową taryfę dla ciepła. Taryfa zastała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 03.07.2012 roku pod pozycją 2031 i zacznie obowiązywać od 19 lipca 2012 roku.

Ozorków dn. 18.07.2012r. - Taryfa dla ciepła

Ogłoszenie o o zamówieniu nr 249344 - 2012.

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórki selektywnej.

Ozorków dn. 12.07.2012r - załączniki

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (wiecej ... ).

Ozorków dn. 15.06.2012r.

AWARIA

Z uwagi na konieczność usnięcia zaistniałej awarii magistrali wodociągowej, zasilającej teren całego miasta Ozorkowa, dnia 06.06.2012 w godzinach 22:00 - 6:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: " Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego" na podstawie art.93 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ozorków dn. 04.04.2012r - załącznik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 95274 - 2012.

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 27.03.2012r - załączniki

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 88966 - 2012.

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 24.03.2012r - załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 88966 - 2012.

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 21.03.2012r - załączniki

Ogłoszenie o o zamówieniu nr 83594 - 2012.

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 16.03.2012r - załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: " Dostawa 2 sztuk nowych sutobusów w formie leasingu operacyjnego" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2012r. pod numerem 65408-2012 oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w dniu 08.03.2012r. pod numerem 72476-2012, którego otwarcie ma nastąpić 19.03.2012r.

Ozorków dn. 10.03.2012r - załącznik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 72476 - 2012.

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 08.03.2012r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 65408 - 2012.

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 02.03.2012r - załączniki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Środków Trwałych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych: Samochód ciężarowy Star 200, Samochód ciężarowy Jelcz 325, Ciągnik rolniczy Ursus.

Ozorków dn. 01.03.2012r. - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 18852 - 2012

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg oraz 2 i 3kg w 2012 r.

Ozorków dn. 19.01.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 407954 - 2011.

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2012r.

Ozorków dn. 02.12.2011r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 407936 - 2011.

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg oraz 2 i 3kg w 2012 r.

Ozorków dn. 02.12.2011r - załączniki

W dniu 30 listopada br. przedsiębiorstwo Komunal Patner dostarczyło do siedziby OPK Sp. z o.o. fabrycznie nowy samochód specjalistyczny - śmieciarkę tylnego załadunku typu CH 403 przeznaczoną do wywozu nieczystości stałych.

W dniu 30 listopada br. Przedsiębiorstwo ZIMEX dostarczyło do siedziby OPK Sp. z o.o. fabrycznie nowy ciągnik komunalny wraz z osprzętem.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 407936 - 2011.

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg oraz 2 i 3kg w 2012 r.

Ozorków dn. 02.12.2011r - załączniki

Ogłoszenie - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres 01.01.2011-31.12.2011 r. oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.

Ozorków dn. 07.10.2011r. ( ogłoszenie )

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Dostawa - zakup koparko-ładowarki do obsługi awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ozorków dn. 12.09.2011r. (więcej..... )

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 262150 - 2011.

Dostawa - zakup koparko-ładowarki do obsługi awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ozorków dn. 01.09.2011r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 262150 - 2011.

Dostawa - zakup koparko-ładowarki do obsługi awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ozorków dn. 26.08.2011r - załączniki

Zawiadomienie do ogłoszenia nr 185816 - 2011.

Zawiedomienie do ogłoszenia "Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T."

Ozorków dn. 03.08.2011r - zawiadomienie

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 185816 - 2011.

Wyjaśnienia do przetargu "Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T."

Ozorków dn. 11.07.2011r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 185816 - 2011.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T.

Ozorków dn. 05.07.2011r - załączniki

Zawiadomienie do ogłoszenia nr 163966 - 2011.

Zawiedomienie do ogłoszenia "Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T."

Ozorków dn. 04.07.2011r - zawiadomienie

Wyjaśnienia nr 2 do ogłoszenia nr 163966 - 2011.

Wyjaśnienia do przetargu "Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T."

Ozorków dn. 29.06.2011r - załączniki

Wyjaśnienia do ogłoszenia nr 163966 - 2011.

Wyjaśnienia do przetargu "Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T."

Ozorków dn. 24.06.2011r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 163966 - 2011.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T.

Ozorków dn. 18.06.2011r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 132032 - 2011.

Dostawa sześciu węzłów cieplnych oraz dwunastu wymienników ciepła na potrzeby ciepłej wody dla budynków wielorodzinnych w Ozorkowie.

Ozorków dn. 27.05.2011r - załączniki

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Usługi - nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków, w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków.

Ozorków dn. 17.03.2011r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 22686-2011.

Ogłoszenie o zamówieniu - Ozorków Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące zadania: 1 Nadzór - wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Prostej,...

Ozorków dn. 15.02.2011r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47795-2011.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Usługi - nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków, w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Ozorków dn. 09.02.2011r - załączniki

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul.Granicznej" w ramach projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", kontrakr nr 18.

Ozorków dn. 28.01.2011r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 387998-2010-PL.

"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 9.

Ozorków dn. 31.12.2010r. (więcej..... )

Rozstrzygnięcie przetargu nr 412360 - 2010.

Rozstrzygnięty został przetarg na Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2011r.

Ozorków dn. 30.12.2010r. (więcej..... )

Rozstrzygnięcie przetargu nr 412362 - 2010.

Rozstrzygnięty został przetarg na Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg w 2011 r.

Ozorków dn. 30.12.2010r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu - formularz przekazania do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ID:2010-173369.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 9.

Ozorków dn. 28.12.2010r. (więcej..... )

Wyjaśnienia do przetargu 412360 - 2010

Wyjaśnienia do przetargu "Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2011r."

Ozorków dn. 21.12.2010r. (więcej..... )

Wyjaśnienia do przetargu 348495-2010-PL.

Wyjaśnienia do przetargu Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej
w ramach projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków"

Ozorków dn. 20.12.2010r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu nr 412362 - 2010

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg w 2011 r.

Ozorków dn. 16.12.2010r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 412360 - 2010

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2011r.

Ozorków dn. 16.12.2010r - załączniki

Wyjaśnienia do przetargu 348495-2010-PL.

Wyjaśnienia do przetargu Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część
Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej
w ramach projektu:
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków"

Ozorków dn. 03.12.2010r. (więcej..... )

Ogłoszenie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków ...(więcej...)

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 348495-2010-PL.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część
Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej
w ramach projektu:
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków"

Ozorków dn. 24.11.2010r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu - formularz przekazania do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ID:2010-153971.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część
Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej
w ramach projektu:
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków"

Ozorków dn. 19.11.2010r. (więcej..... )

Rozstrzygnięcie przetargu nr 70716 - 2010.

Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sześciu jednakowych, dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Ozorkowie.

Ozorków dn. 1.04.2010r. (więcej..... )

Rozstrzygnięcie przetargu nr 73950 - 2010.

Rozstrzygnięty został przetarg na usługi - nadzór budowlany kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Graniczne.

Ozorków dn. 1.04.2010r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73950 - 2010.

Usługi - nadzór budowlany kanalizacja sanitarna -
wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej.

Ozorków dn. 16.03.2010r. - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 70716 - 2010.

Dostawa sześciu jednakowych, dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Ozorkowie.

Ozorków dn. 14.03.2010r. - załączniki

Zapytania wykonawców dotyczące udzielenia zamówienia publicznego nr 17586 - 2010.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. - dalej zwana Ustawą) Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej" oznaczonym nr rej. ZP/GWŚ - 1/2010.

Ozorków dn. 05.02.2010r. - ( więcej ...... )

Zapytanie wykonawcy dotyczące udzielenia zamówienia publicznego nr 17586 - 2010.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. - dalej zwana Ustawą) Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (dalej zwany Zamawiającym) informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej" oznaczonym nr rej. ZP/GWŚ - 1/2010.

Ozorków dn. 01.02.2010r. - ( więcej ...... )

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19710- 2010.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej.

Ozorków dn. 22.01.2010r. - Ogłoszenie UZP nr 19710 o zmianie ogłoszenia nr 17586 - 2010

Zawiadomienie o ponownym wyborze ofery przetargu nr 424062 - 2009.

Rozstrzygnięty został przetarg na "Ochrona składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia."

Ozorków dn. 21.01.2010r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu nr 17586 - 2010.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej.

Ozorków dn. 20.01.2010r. - załączniki

Rozstrzygnięcie przetargu nr 424062 - 2009.

Rozstrzygnięty został przetarg na "Ochrona składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia."

Ozorków dn. 31.12.2009r. (więcej..... )

Rozstrzygnięcie przetargu nr 428924 - 2009.

Rozstrzygnięty został przetarg na "Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg w 2010r."

Ozorków dn. 28.12.2009r. (więcej..... )

Rozstrzygnięcie przetargu nr 444088 - 2009.

Rozstrzygnięty został przetarg na "Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2010r."

Ozorków dn. 23.12.2009r. (więcej..... )

Ogłoszenie o zamówieniu nr 428924 - 2009

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg w 2010r.

Ozorków dn. 14.12.2009r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 444088 - 2009

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2010r.

Ozorków dn. 10.12.2009r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 424062 - 2009

Ochrona składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia.

Ozorków dn. 10.12.2009r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 378365 - 2008

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2009r.

Ozorków dn. 23.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 378359 - 2008

Ochronę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia.

Ozorków dn. 23.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 371779 - 2008

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg i 33 kg w2009r.

Ozorków dn. 18.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 365897 - 2008

Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego 90% w ilości 200 Mg (ton).

Ozorków dn. 15.12.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 333203 - 2008

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków

Ozorków dn. 25.11.2008r - załączniki

Rozstrzygnięcie przetargu nr 168974 - 2008.

Rozstrzygnięty został przetarg na "Dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, Gmina Ozorków".

Ozorków dn. 12.08.2008r. (więcej..... )

Odpowiedzi na pytania do SIWZ zamówienia nr 168974 - 2008.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz.U.Nr 233 poz 1655, z późniejszymi zmianami ) zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, Gmina Ozorków, odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytania i odpowiedzi w menu przetargi. Ozorków dn. 06.08.2008r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 168974 - 2008.

Dostawa i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, gmina Ozorków.

Ozorków dn. 25.07.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 117765-2008.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego-śmieciarki na podwoziu DMC = 18 T zabudowanego urządzeniem hakowym z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów.

Ozorków dn. 03.06.2008r - załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83482-2008.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego-śmieciarki na podwoziu DMC = 18 T zabudowanego urządzeniem hakowym z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów.

Ozorków dn. 22.04.2008r - załączniki

 

projekt: Admin