Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Ogłoszenie o wynajmie budynku wolnostojącego

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne wynajmie budynek wolnostojący parterowy:

1. Treść ogłoszenia

2. Zapytanie ofertowe

3. Umowa najmu

Ozorków dnia 10.01.2018

Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych - treść ogłoszenia.

Ozorków dnia 15.12.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm. ( informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pulicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlano-montażone podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków"

w dniu 28.07.2015r. wpłyneły so Zamawiającego 2 oferty:

Protoków o wyborze oferty - pdf pobierz.

Ozorków 30.07.2015.

 

Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup kalendarzy na rok 2015 dotyczących Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Druk Ogłoszenia - pdf

Formularz Ofertowy - pdf

Ozorków dn. 04.12.2014r.

Ogłoszenie

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego dla zadania budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Ozorkowie w ramach Projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

( szczegóły - więcej informacji )

Ozorków dn. 01.07.2014r.

"Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji miasta Ozorków"

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków w 2014 r. na zadanie:

Nazwa zadania:

"Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego dla aglomeracji miasta Ozorków"

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach programu priorytetowego pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego".
Kwota wsparcia wynosi do 50 % kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł.

Okres składania wniosków: od 28.02.2014 r. - do 06.06.2014 r.

Ozorków dn. 31.03.2014r. - załączniki

Ogłoszenie

Zakres zamówienia obejmuje przygotowania i opublikowania materiałów promocyjnych dotyczących działań w ramach realizacji projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Miasta Ozorków" podejmowanych przez Zamawiającego.

( szczegóły - więcej informacji )

Ozorków dn. 20.02.2014r.

Ogłoszenie

Zakres zamówienie obejmuje wykonanie dwóch tablic pamiątkowych wg zamówienia,

( szczegóły - więcej informacji )

Ozorków dn. 29.10.2013r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego pn. Sukcesywna dostawa worków na odpady.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ozorków dn. 08.08.2013r.

Ogłoszenie

Zakres zamówienia obejmuje zakup artykułów biurowych dla Jednostki Realizującej Projekt, artykułu biurowe muszą zawierać ciąg znaków unijnych tak aby był zgodny z unijnymi wytycznymi.

( szczegóły - więcej informacji )

Ozorków dn. 26.06.2013r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ozorków dn. 18.02.2013r.

Zapytanie ofertowe

Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28", zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego Nr 1591/2012 z dnia 13 września 2012 r. w sprawie pozwolenia na budowę.

Zapytanie ofertowe - nadzór SUW

Wzór umowy - nadzór SUW

Ozorków dn. 18.02.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 67812-3013

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan - butan w butlach 11 kg oraz butli 2 i 3 kg w 2013 r. Numer ogłoszenia: 67812 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ozorków dn. 18.02.2013r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 67814-3013

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opalowego w 2013 r. Numer ogłoszenia: 67814 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ozorków dn. 18.02.2013r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych.

Ogłoszenie o przetargu ...

Ozorków dn. 03.08.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Ogłoszenie o przetargu ...

Ozorków dn. 15.06.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Ogłoszenie o przetargu ...

Ozorków dn. 22.05.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego: Ciągnik rolniczy Ursus.

Ogłoszenie o przetargu ...

Ozorków dn. 27.04.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych: Samochód ciężarowy Star 200, Samochód ciężarowy Jelcz 325, Ciągnik rolniczy Ursus.

Ogłoszenie o przetargu ...

Ozorków dn. 01.03.2012r.

Do wynajęcia

2 MUROWANE GARAŻE O POWIERZCHNI 16 m2 PRZY ul. KONSTYTUCJI 3-go Maja 3-5. BLIŻSZE INFORMACJE pod nr tel. 42 277-14-06, 42 270-04-10; 0 -606- 819-511

Ozorków dn. 11.02.2012r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.

Sprzedaż - Przyczepa ciężarowa samowyładowcza AUTOSAN D83 rok produkcji 1992 , Nr rejestracyjny LZT 8262 , dopuszczalna ładowność 10 000 kg , nr inw. 1899

Ogłoszenie o przetargu ...

Ozorków dn. 01.11.2011r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Dostawa - zakup koparko-ładowarki do obsługi awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Ozorków dn. 12.09.2011r.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 132032 - 2011.

Dostawa sześciu węzłów cieplnych oraz dwunastu wymienników ciepła na potrzeby ciepłej wody dla budynków wielorodzinnych w Ozorkowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Usługi - nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków, w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 387998-2010-PL.

"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 9.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul.Granicznej" w ramach projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", kontrakr nr 18.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 412360 - 2010.

Rozstrzygnięty został przetarg na Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 412362 - 2010.

Rozstrzygnięty został przetarg na Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg w 2011 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Ogłoszenie o zamówieniu - formularz przekazania do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ID:2010-173369

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 9.

Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES_Opkspzoo 28/12/2010- ID:2010-173369 ...

Ogłoszenie Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Tablica informacyjna dotycząca realizacji robót budowlanych - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu - formularz przekazania do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ID:2010-153971

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej w ramach projektu: "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków"

Ogłoszenie o zamówieniu ENOTICES_Opkspzoo 19/11/2010- ID:2010-153971 ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 17586 - 2010.

Na roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej. wygrało konsorcjum firm :

Lider - P.P.H.U "WOD - KAN" Florczak Włodzimierz 95-011 Bratoszewice, ul. Polna 2

Partner - Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Jańczyk 95-035 Ozorków, ul. Kochanowskiego 51

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 70716 - 2010.

Na dostawę sześciu jednakowych, dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Ozorkowie wygrałą firma :

ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. , 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 5

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 73950 - 2010.

Na usługi - nadzór budowlany kanalizacja sanitarna -
wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej wygrała firma :

Zbigniewa Winiarskiego 93-426 Łódź, ul. Olimpijska 4 / 26

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu przetargu nr 424062 - 2009.

Na ochronę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia w 2010r. na kwotę 55 174,50PLN brutto wygrała firma:

KOMANDOS-ŁÓDŹ SP. Z O.O., 90-303 Łódź, ul. Brzeźna 36

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 424062 - 2009.

Na ochronę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia w 2010r. na kwotę 43 322,20 PLN brutto wygrała firma:

MM SERVICE SECURITY" Sp. z o.o., 93-408 Łódź, ul.3-go Maja 64/66

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 428924 - 2009.

Na sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg w 2010r. za kwotę 301 950 PLN brutto wygrała firma:

FLAGA Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu nr 444088-2009.

Na sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty ...

Rozstrzygnięcie przetargu

Na dostawę wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego 90%,

za kwotę 80 250 PLN brutto wygrała firma:

HYDRAT-TRZUSKAWICA Spółka z o.o., 02-981 WARSZAWA ul. Augustówka 22D

Rozstrzygnięcie przetargu

Na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania: "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków",

za kwotę 239 120PLN brutto wygrałą firma:

EKO-KOMPLEKS J.FIDRYSIAK, J.BUDZIŃSKA S.J, 95-030 RZGÓW ul. Guzowska 14

Rozstrzygnięcie przetargu nr 168974 - 2008.

Rozstrzygnięty został przetarg na "dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, Gmina Ozorków".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKOFINN-POL sp. z o.o. 80-297 Banino, ul. Leśna, za kwotę brutto 124.900 zł.

Ogłoszenia.

Archiwum ogłoszeń w oddzielnym dokumencie.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin