Edukacja Plastikowa ,,pandemia" - czy doprowadzimy do degradacji naszego środowiska?
  • 17 czerwca 2021

Plastikowa ,,pandemia" - czy doprowadzimy do degradacji naszego środowiska?

Działania ludzkie mają bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, mimo znacznie mniejszego rozwoju ogólnego dotyczącego życia ludzi i stosowanych technologii, problem związany z ekologią i ochroną środowiska nie był rozwinięty na takim etapie, jak występuje obecnie. Podstawową przyczyną degradacji środowiska jest dążenie do zaspokajania wzrastających potrzeb ludzkich przy stale zwiększającej się populacji. Przemysł i rolnictwo, zwiększając produkcję, wydajność, a w konsekwencji stan posiadania przy ograniczonych środkach na ochronę ekologiczną, a także transport – skażają powietrze, wodę, glebę. Produkcja energii elektrycznej opiera się bowiem na spalaniu węgla, hutnictwo – koksu, w motoryzacji korzysta się zaś z paliw ciekłych. Zanieczyszczanie powietrza przez emisję płynów i gazów, takich jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenek azotu i innych są przyczyną wielu chorób i niedomagań ludzi, powodują skażenie także lasów, gleby, wody (m.in. kwaśne deszcze). Z tego względu niezwykle ważne jest, aby zachować pewną równowagę w działaniu człowiek – natura, a szczególnie pożądane byłoby, aby współpraca ta miała rodzaj zdrowej, rozsądnej i zrównoważonej symbiozy.

                Dziś przybliżę Państwu temat PLASTIKU, nie tylko głównego problemu w Polsce, ale na całym świecie… Zacznijmy od tego czym jest plastik ? Pojęciem plastiku (inaczej tworzywo sztuczne, termoplastyczne) potocznie określa się najróżniejsze stałe tworzywa sztuczne pochodzenia syntetycznego (produkowane z ropy naftowej) albo półsyntetycznego (wytwarzane na drodze modyfikacji naturalnych polimerów, takich jak celuloza). Plastik jest więc materiałem wytworzonym sztucznie z materiału organicznego. Światowi eksperci wychodzą z założenia, że obecnie na świecie występuje ponad 200 rodzajów tworzyw sztucznych. Najpopularniejsze to:

   Polietylen (PE): najczęściej wykorzystywane tworzywo sztuczne na świecie, bardzo wytrzymały i stanowiący budulec m.in. skrzynek na napoje i wiader, ale także folii opakowaniowych i reklamówek

     Polipropylen (PP): bardzo wytrzymałe i twarde tworzywo, stosowane m.in. w sprzęcie medycznym, przemyśle motoryzacyjnym (elementy wyposażenia wewnętrznego), jak również opakowań

     Polichlorek winylu (PVC): występuje jako PVC twarde, tworzywo wykorzystywane do budowy maszyn, ram okiennych i rur oraz PVC miękkie, stosowane do ekranowania kabli i jako materiał posadzkowy

     Polistyren (PS): najczęściej nazywany styropianem, służący zarówno do pakowania, jak również do ocieplania budynków

      Politereftalan etylenu (PET): z tego polimeru produkowane są m.in. popularne butelki PET. Ponadto jest wykorzystywany jako włókno tkanin (np. polaru).

Zanieczyszczenie plastikiem to globalny problem! Bardzo możliwe, że do 2050 roku w morzach będzie więcej plastiku niż ryb, dlatego pozwolę sobie przedstawić Państwu tylko niektóre druzgocące fakty, które po przeczytaniu mogą przerażać niejednego użytkowania tego materiału.

1. Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów, z czego 236 tysięcy ton stanowi mikroplastik.

2. Obecnie na powierzchni oceanów znajduje się pięć ,,wysp” utworzonych z odpadów. Jedna z nich wielkością dorównuje powierzchni Francji!

3. Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce.

4. Do roku 2020 ilość plastiku w morzach i oceanach  zwiększyła się 10-krotnie.

5. Wiele organizmów morskich nie jest w stanie odróżnić plastikowych śmieci od pożywienia. Te, które je zjedzą umierają z głodu, bo nie mogą strawić plastiku.

6. Ryzyko chorób raf koralowych wzrasta z 4% do 89% po kontakcie z plastikiem znajdującym się w morskich wodach.

7. Wiele gatunków ryb, które spożywamy, zawiera w sobie niestrawione resztki mikroplastików.

8. W skali światowej zaledwie 9% plastikowych śmieci zostaje poddanych recyklingowi, a 12% zutylizowanych w spalarniach. Przewarzająca większość trafia do środowiska.

9. Na całym świecie co minutę sprzedaje się ponad milion plastikowych butelek, albo 20 tysięcy co sekundę ! Łącznie w roku 2016 sprzedano ich 480 MILIARDÓW !

10. Szacuje się, że przez bliższy lub dalszy kontakt z plastikiem na całym świecie może umierać nawet 2 MILIONY zwierząt rocznie.

Mogłabym tego typu faktów wymieniać całą masę, ale póki co sądzę, że zdecydowanie wystarczy, żeby każdy zdał sobie sprawę z powagi sytuacji. Szacunkowe dane dotyczące produkcji i zapotrzebowania na tworzywa w Polsce wskazują, że ich ilość ciągnie rośnie, a branża dynamicznie się rozwija (wykres nr. 1) . Jednak problem jest globalny dlatego pozwolę sobie przedstawić również produkcję plastiku na Świecie i w Europie (wykres nr. 2)

Nie zakładam, że Państwo po tym artykule zmienią swoje życie na eko, ale zakładam, że będą mieli mniejszą lub większą świadomość jakie zło dla środowiska stwarza plastik. Nasze życiowe wybory mają ogromny wpływ na środowisko. Każdy z nas będzie miał inne argumenty za tym, żeby żyć bardziej eko. Dla jednych będzie to społeczna odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, dla innych moralny obowiązek. Uważam jednak, że do tematu ekologicznego życia trzeba podejść kompleksowo. Robienie jednej drobnej rzeczy, która jest eko (np. rezygnacja z plastikowych słomek) nie przysłuży się za bardzo dla środowiska, skoro w innych aspektach będziemy postępować nieekologicznie. I nie chodzi absolutnie o to, żeby być w tym idealnym, bo się po prostu nie da. W dzisiejszych czasach nie tylko nie wypada, ale wręcz trzeba być eko-przyzwoitym. Sposobów na to jest bardzo dużo. Odpowiednia edukacja to podstawa. Pomoże nam w powstrzymaniu przed degradacją naszego środowiska. Świadomi błędów jakie popełniamy, będziemy bardziej odpowiedzialni. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, na której będą pojawiały się kolejne artykuły związane z ekologią, segregacją odpadów, kryzysem klimatycznym itp. Jeżeli nie zaczniemy żyć odpowiedzialnie, jeżeli nie wprowadzimy do naszego życia zmian związanych z ekologią to My jako ludzie doprowadzimy do katastrofy naszego środowiska. PAMIETAJMY ! Recykling zaczyna się w naszych domach. Dzięki prawidłowej segregacji odpadów każdy z nas może zmniejszyć swój ślad  węglowy o około 0,21 tony CO2 rocznie! Bądźmy odpowiedzialni! Dbajmy o nasze środowisko !

W kolejnym artykule m.in. o elektroodpadach, segregacji śmieci oraz o zasadzie 3R (reduce-odmawiaj, reuse – wykorzystaj ponownie, recycle – recyklinguj)

 

Zapraszam.

Z pozdrowieniami Ewelina OPK