Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

 

Dane Firmy


Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu nr 646589-N-2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów:papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące ze zbiórki selektywnej z przeznaczeniem do recyklingu.

Ozorków dn. 13.11.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636166-N-2018

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych oraz oleju opałowego lekkiego.

Ozorków dn. 17.10.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Wyjaśnienia nr 1

10. Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu nr 636166-N-2018

Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów w postaci komunalnego osadu ściekowego z Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach.

Ozorków dn. 17.10.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wykaz realizacji - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

10. Informacja z otwarcia

11. Ocena ofert

12. Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu nr 633595-N-2018

Zakup energi elektrycznej na potrzeby obiektów OPK Sp. z o.o. w Ozorkowie w roku 2019.

Ozorków dn. 09.10.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Formularz cenowy - zał. nr 2

5. Informacja wykonawcy zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 4

7. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 5

8. Wykaz realizacji - zał. nr 6

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

10. Wzór umowy - zał. nr 8

11. Załącznik nr 1 do umowy

12. Informacja z otwarcia

13. Ocena ofert

Ogłoszenie o zamówieniu nr 616007-N-2018

Dostawa ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.

Ozorków dn. 13.09.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5,

8. Opis przedmiotu zamówienia, zmiana Opisu przedmiotu zamówienia

9. Wyjaśnienia nr 1

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609926-N-2018

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabtycznie nowego samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Ozorków dn. 29.08.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ, SIWZ zmiana, SIWZ-zmiana

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5, Zmiana postanowień umowy

8. Dane finansowe 2016, 2017

9. Wyjaśnienia nr 1

10. Otwarcie ofert

11. Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609718-N-2018

Dostawa i montaż fabrycznie nowego budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb obsługi Zakładu Ciepłownictwa.

Ozorków dn. 29.08.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wykaz robót - zał. nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Projekt budunku - zał. nr 8

11. Decyzja - zał. nr 9

12. Przedmiar robót - zał. nr 10

13. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 597608-N-2018

Zakup energi elektrycznej na potrzeby obiektów OPK Sp. z o.o. w Ozorkowie w roku 2019.

Ozorków dn. 02.08.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Formularz cenowy - zał. nr 2

5. Informacja wykonawcy zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 4

7. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 5

8. Wykaz realizacji - zał. nr 6

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

10. Wzór umowy poprawiony - zał. nr 8

11. Załącznik nr 1 do umowy

12. Wyjaśnienia nr 1

13. Informacja energia

14. Ocena ofert energia

15. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 597760-N-2018

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, fabtycznie nowego samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Ozorków dn. 02.08.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie ogoszenia

2. SIWZ, SiWZ - zmiana, SIWZ - zmiana

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zmiana - zał. nr 5, Istotne postanowienia umowy zmiana z 20.08.2018r.

8. Wyjaśnienia nr 1

9. Wyjśnienia nr 2

10. Dane finansowe 2016, 2017

11. Wyjaśnienia nr 3

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Unieważnie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 585952-N-2018

Dostawa i montaż fabrycznie nowego budynku gospodarczo-garażowego dla potrzeb obsługi Zakładu Ciepłownictwa.

Ozorków dn. 10.07.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wykaz robót - zał. nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Projekt budunku - zał. nr 8

11. Decyzja - zał. nr 9

12. Przedmiar robót - zał. nr 10

13. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 288317-2018-PL

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującazakupu i dystrybucję gazu do obiektu kotłowni gazowo-olejowej 23,1 MW w Ozorkowie ul. łęczycka 3 (stacja pomiarowa gazu).

Ozorków dn. 10.07.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ, SIWZ zmiana

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1,

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Wykaz dostaw- zał. nr 3

6. Wzór umowy zał. nr 4, Zmiana umowy

7. JEDZ zał. nr 5

8. Instrukcja JEDZ - zał. nr 6

9. Informacja art.91. ust.3a - zał nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1

11. Wyjaśnienia nr 2

12. Załączniki wersja edytowalna

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Ocena ofert

15. Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu nr 575743-N-2018

Wymiana izolacji na magistrali ciepłowniczej napowietrznej DN 200 i DN 350 pomiędzy ulicami Konstytucji 3-go Maja i Traugutta w Ozorkowie.

Ozorków dn. 21.06.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1,

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy- zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 4,

7. Wykaz robót - zał. nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał nr 7

10. Mapa sytuacyjna - zał. nr 8

11. Zdjęcia z terenu - zał. nr 9

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Wybór ofery

Ogłoszenie o zamówieniu nr 573415-N-2018

Roboty budowlane - KS ul. Traugutta i ul. Starzyńskiego, przebudowa wodociągu w ul. Traugutta.

Ozorków dn. 15.06.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie terminu składania ofert, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ, SIWZ poprawiony, SIWZ zmiana

3. Oświadczenie grupa kapitałowa zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3, Poprawiony formularz, Formularz zmiana

6. Wzór umowy - zał. nr 4, Umowa zmiana

7. Oświadczenie wykonawcy -zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz osób - zał. nr 7

10. Dokumentacja techniczna - zał. nr 8

11. STWiOR - zał. nr 9

12. Decyzje i zgłoszenia administracyjne - zał. nr 10

13. Projekty tymczasowej oraganizacji ruchu - zał. nr 11

14. Karta gwarancji - zał. nr 12

15. Kosztorysy nakładcze - zał. nr 13

16. Pozostałe opinie i decyzje - zał. nr 14

17. Wyjaśnienia nr 1

18. Wyjaśnienia nr 2

19. Projekt - kolizja cieplociąg

20. Informacja z otwarcia ofert

21. Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 564247-N-2018

Wymiana izolacji na magistrali ciepłowniczej napowietrznej DN 200 i DN 350 pomiędzy ulicami Konstytucji 3-go Maja i Traugutta w Ozorkowie.

Ozorków dn. 30.05.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1,

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy- zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 4,

7. Wykaz robót - zał. nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał nr 7

10. Mapa sytuacyjna - zał. nr 8

11. Zdjęcia z terenu - zał. nr 9

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Uniewiżnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 207440-2018-PL

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującazakupu i dystrybucję gazu do obiektu kotłowni gazowo-olejowej 23,1 MW w Ozorkowie ul. łęczycka 3 (stacja pomiarowa gazu).

Ozorków dn. 18.05.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1,

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Wykaz dostaw- zał. nr 3

6. Wzór umowy zał. nr 4,

7. JEDZ zał. nr 5

8. Instrukcja JEDZ - zał. nr 6

9. Informacja art.91. ust.3a - zał nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1

11. Informacja z otwarcia ofert

12. Unieważnienie postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 552698-N-2018

Roboty budowlane - KS ul. Traugutta i ul. Starzyńskiego, przebudowa wodociągu w ul. Traugutta.

Ozorków dn. 04.05.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Zmiana ogłoszenia

2. SIWZ,

3. Oświadczenie grupa kapitałowa zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4,

7. Oświadczenie wykonawcy -zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz osób - zał. nr 7

10. Dokumentacja techniczna - zał. nr 8

11. STWiOR - zał. nr 9

12. Decyzje i zgłoszenia administracyjne - zał. nr 10

13. Projekty tymczasowej oraganizacji ruchu - zał. nr 11

14. Karta gwarancji - zał. nr 12

15. Kosztorysy nakładcze - zał. nr 13

16. Pozostałe opinie i decyzje - zał. nr 14

17. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 544588-N-2018

Roboty budowlane - KS ul. Traugutta i ul. Starzyńskiego, przebudowa wodociągu w ul. Traugutta.

Ozorków dn. 13.04.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ,

3. Oświadczenie grupa kapitałowa zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4,

7. Oświadczenie wykonawcy -zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz osób - zał. nr 7

10. Dokumentacja techniczna - zał. nr 8

11. STWiOR - zał. nr 9

12. Decyzje i zgłoszenia administracyjne - zał. nr 10

13. Projekty tymczasowej oraganizacji ruchu - zał. nr 11

14. Karta gwarancji - zał. nr 12

15. Kosztorysy nakładcze - zał. nr 13

16. Pozostałe opinie i decyzje - zał. nr 14

17. Unieważnienie postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 133396-2018-PL

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującazakupu i dystrybucję gazu do obiektu kotłowni gazowo-olejowej 23,1 MW w Ozorkowie ul. łęczycka 3 (stacja pomiarowa gazu).

Ozorków dn. 27.03.2018r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

2. SIWZ, Zmiana SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1, Zmiana formularza

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Wykaz dostaw- zał. nr 3

6. Wzór umowy zał. nr 4, Zmiana umowy

7. JEDZ zał. nr 5

8. Instrukcja JEDZ - zał. nr 6

9. Informacja art.91. ust.3a - zał nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1

11. Wyjaśnienia nr 2

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Unieważnienie postepowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 633762-N-2017

Sukcesywne, nieprzerwalne, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych oraz oleju opałowego w 2018 r.

Ozorków dn. 18.12.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, zmiana ogłoszenia

2. SIWZ, SIWZ-poprawiony

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Projekt umowy zał. nr5, Projekt umowy - poprawiony

8. Projekt umowy zał. nr 6

9. Wyjaśnienia nr 1

10. Protokół z otwarcia ofert

11. Ocena ofert

12. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 617768

Sukcesywne, nieprzerwalne, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych oraz oleju opałowego w 2018 r.

Ozorków dn. 20.11.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Zmiana terminu postępowania, Zmiana ogłoszenia.

2. SIWZ, SIWZ - zmiana

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1, Formularz - zmiana

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Projekt umowy zał. nr5, Umowa - zmiana

8. Projekt umowy zał. nr 6

9. Wyjaśnienia nr 1

10. Protokół z otwarcia ofert

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613542

Zakup energi elektrycznej na potrzeby obieków Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa komunalnegow Ozorkowie

Ozorków dn. 09.11.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Formularz cenowy - zał. nr 2

5. Informacja wykonawcy - zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 4

7. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 5

8 Wykaz realizacji - zał. nr 6

9. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

10. Wzór umowy poprawiony - zał. nr 8 - 16.11.2017r.

11. Załącznik nr 1 do umowy - zał. nr 9

12. Wyjaśnienia nr 1 - 16.11.2017r.

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Ocena ofert

15. Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608164

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego.

Ozorków dn. 31.10.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7 Wykaz realizacji - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

10.Informacja

11. Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu nr 591038

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych 15 01 02 pochodzących ze zbiórki selektywnej z przeznaczeniem do recyklingu.

Ozorków dn. 26.09.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7 Wykaz realizacji - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 572270-N-2017

Roboty budowlane - usunięcie wad odtworzenia nawierzchni polegających na popękaniu nawierzchni, zapadnięciach miejscowych jezdni , obniżeniu lica włazów w stosunku do niwelety drogi w ul. Zgierskiej

Ozorków dn. 18.08.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4

7. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz narzędzi - zał. nr 7

10. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zał. nr 8

11. PTOR - zał. nr 9

12. Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu nr 552824-N-2017

Roboty budowlane - usunięcie wad odtworzenia nawierzchni polegających na popękaniu nawierzchni, zapadnięciach miejscowych jezdni , obniżeniu lica włazów w stosunku do niwelety drogi w ul. Zgierskiej

Ozorków dn. 18.07.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4

7. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz narzędzi - zał. nr 7

10. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zał. nr 8

11. PTOR - zał. nr 9

12. Unieważnienie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 544166-N-2017

Wymiana izolacji na magistrali ciepłowniczej napowietrznej DN 200 i DN 350 pomiędzy ulicami Wigury i Traugutta oraz Traugutta i Konstytucji 3-go Maja w Ozorkowie.

Ozorków dn. 05.07.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2. SIWZ, SIWZ po zmianach

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 3

6. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 4

7. Wykaz robót - zał. nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7, Umowa po zmianach

10. Mapa sytuacyjna- zał. nr 8

11. Zdjęcia - zał. nr 9

12. Ogłoszenie - oferty

13. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 543470-N-2017

Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej dla PSZOK - Budynek zbiórki i przeładunku odpadów
selektywnych.

Ozorków dn. 03.07.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 2

5. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 3

6. Informacja wykonawcy - zał. nr 4

7. Wykaz robót - zał. nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Program funkcjonalno-użytkowy - zał. nr 8

11. Decyzja nr 2/2017 - zał. nr 9

12. Opinia geotechniczna - zał. nr 10

11. Projekt kanału deszczowego - zał. nr 11

12. Informacja

Ogłoszenie o zamówieniu nr 516103-2017

Roboty budowlane -budowa sieci wodociągowej w obszarze ograniczonym ulicami: Południową, Kochanowskiego, Lipową, Małachowskiego, Rataja i Piłsudskiego.

Ozorków dn. 24.05.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 1

4. Informacja wykonawcy - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4

7. Oświadczenie wykonawcy art.25a - zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz osób - zał. nr 7

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów - zał. nr 8

11. Projekt budowlany część 1/2 - zał. nr 9

12. Projekt budowlany część 2/2 - zał. nr 10

13. STWiOR - zał. nr 11

14. Decyzja nr 1288-2016 - zał. nr 12

15. Decyzja nr 487-2017 - zał. nr 13

16. Karta gwarancyjna - zał. nr 14

17. Projekt Organizacji Ruchu cz.1/2 - zał. nr 15

18. Projekt Organizacji Ruchu cz.2/2 - zał. nr 16

19. Wyjasnienia

20. Kosztorys

21. Informacja - 09.06.2017r.

22. Wybór oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 192235-2017-PL

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowegotypu E obejmująca zakup i dystrybucję gazu do obiektu Kotłowni gazowo-olejowej 23,1 MW w Ozorkowie, ul.Łęczycka 3 (stacja pomiarowa gazu).

Ozorków dn. 20.05.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ, zmodyfikowany SIWZ - 21.06.2017

3. Formularz _ofertowy - zał. nr 1

4. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 2

5. Wykaz dostaw - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4, zmodyfikowana Umowa - 21,06.2017r.

7. STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA - zał. nr 5

8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ - zał. nr 6

9. Informacja art.91 ust.3a - zał. nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1 - 21.06.2017r.

11. Wyjaśnienia nr 2 - 21.06.2017r.

12. Wyjaśnienia nr 3 - 21.06.2017r.

13. Informacja - 28.06.2017r.

14. Ocena ofert - 04.07.2017r.

15. Zawiadomienie o wyborze

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73167 - 2017r.

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościelnej nr 1, 3, 5, 7 oraz Pl. Jana Pawła II 5, 6, w Ozorkowie.

Ozorków dn. 25.04.2017r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Oswiadczenie_grupa_kapitałowa - zał. nr 1

4. Informacja_art._91ust_3a_Pzp - zał. nr 2

5. Formularz _ofertowy - zał. nr 3

6. Wzór umowy - zał. nr 4

7. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 5

8. Wykaz robót - zał. nr 6

9. Wykaz osób - zał.nr 7

10. Rozporządzenie - zał nr 8

11. Projekt budowlano - wykonawczy - zał. nr 9

12. STWiOR - zał. nr 10

13. Przedmiar robót - zał. nr 11

14. Pozwolenie na budowę - zał. nr 12

15. Wycinka drzew - zał. nr 13

16. Karta gwarancji - zał. nr 14

17. Projekt tymczasowej organizacji ruchu - zał. nr 15

18. Wyjaśnienia nr 1 - 09.05.2017r.

19. Informacja z otwarcia ofert - 17.05.2017r.

20. Ocena ofert - 18.05.2017r.

21. Informacja o wyborze oferty - 23.05.2017r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 365409 - 2016r.

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych oraz oleju opałowego w 2017 r.

Ozorków dn. 13.12.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy zał. nr1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy art.24.1.3 - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Protokół z otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 341236 - 2016r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie.

Ozorków dn. 10.11.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ, SIWZ_zmiana - 17.11.2016r.

3. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1.3 - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4

7. Formularz ofertowy - zał. nr 5

8. Formularz cenowy - zał. nr 6

9. Pełnomocnicwo - zał. nr 7

10. Wzór umowy - zał. nr 8, Umowa_zmiana - 17.11.2016r.

11. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9

12. Oświadczenie OSD - zał. nr 10

13. Wyjaśnienia nr 1 - 17.11.2016r.

14. Protokół z otwarcia ofert

15. Zawiadomienie o wyborze

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 330759 - 2016r.

Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w ilości około 3700 ton.

Ozorków dn. 26.10.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 2

5. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 3

6. Wykaz realizacji - zał. nr 4

7. Formularz ofertowy - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

10. Wyjaśnienia - 7.11.2016r.

11. Protokół otwarcia ofert - 10.11.2016r.

12. Zawiadomienie o wyborze

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 314748 - 2016r.

Wymiana izolacji na magistrali ciepłowniczej napowietrznej DN 200 i DN 350 pomiędzy ulicami Łęczycką i Wigury w Ozorkowie.

Ozorków dn. 4.10.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4

7. Wykaz osób - zał. nr 5

8. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Mapy sytuacyjne - zał. nr 8

11. Zdjęcia sieci - zał nr 9

12. Wyjaśnienia nr 1 - 10.10.2016r.

13. Zawiadomienie o wyborze - 18.10.2016r

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 310778 - 2016r.

Wykonanie układu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 160kW jako rezerwowego źródła zasilania w ciepłowni miejskiej w Ozorkowie"

Ozorków dn. 22.09.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4

7. Wykaz osób - zał. nr 5

8. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Dokumentacja projektowa - zał. nr 8

11. Zawiadomienie o wyborze - 18.10.2016r

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 301833 - 2016r.

Dostawa i montaż fabrycznie nowego budynku gospodarczo-garażowego z płyt warstwowych.

Ozorków dn. 19.08.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie - 06-09-2016r., ogłoszenie o zmianie

2. SIWZ, SIWZ - zmiana - 06-09-2016r., SIWZ - zmiana

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

7. Wykaz dostaw - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6 - zmiana

9. Schemat budynku - zał. nr_7

10. Decyzja o warunkach zabudowy - zał. nr 8

Wybór oferty - 22.09.2016r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 301812 - 2016r.

Wykonanie układu automatyki i wizualizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 160kW jako rezerwowego źródła zasilania w ciepłowni miejskiej w Ozorkowie"

Ozorków dn. 19.08.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4

7. Wykaz osób - zał. nr 5

8. Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Dokumentacja projektowa - zał. nr 8

11. Unieważnienie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61252 - 2016r.

Dostawa i montaż fabrycznie nowego budynku gospodarczo-garażowego z płyt warstwowych.

Ozorków dn. 22.04.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Schemat budynku - zał. nr_6

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61252 - 2016r.

Dostawa 4 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 22.04.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

5. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

6. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

7. Wykaz dostaw zał. nr 6

8. Dane techniczne zał nr.7

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu .

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego pracującego jako awaryjne zasilanie rezerwowe na potrzeby miejskiej ciepłowni w Ozorkowie.
Oferowany agregat ma zapewnić możliwość pracy urządzeń wymienionych w poniższej tabeli przy awarii podstawowego zasilania, przy założeniu, że rozruch urządzeń nie będzie jednoczesny (start urządzeń sekwencyjny).

Ozorków dn. 08.04.2016r. - zapytanie ofertowe (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83000 - 2016r.

Opracowanie dokumentacji projektowej układu automatyki i wizualizacji ciepłowni miejskiej w Ozorkowie oraz wykonanie dokumentacji przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej umożliwiającej wykorzystanie w przypadku awarii zasilania głównego agregatu prądotwórczego.

Ozorków dn. 08.04.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 2

5. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 3

6. Formularz ofertowy - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6

9. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 7

10. Wykaz osób - zał. nr 8

11. Technologia kotłowni - zał nr 9

12. Zawiadomienie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61258 - 2016r.

Dostawa ładowarki czołowej, teleskopowej wraz z osprzętem.

Ozorków dn. 17.03.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 2

5. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 3

6. Formularz ofertowy - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61254 - 2016r.

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Ozorkowskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie.

Ozorków dn. 17.03.2016r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 7.04.2016R.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.03.2016r.

2. SIWZ - 22.03.2016r.

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

7. Wykaz osób - zał. nr 5

8. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 6

9. WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁOW ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
- zał. nr 7

10. Wzór umowy wraz z załącznikami - zał. nr 8 - 24.03.2016r.

11. Załączniki do SIWZ wersja edytowalna - 24.03.2016r.

12. Załaczniki do Umowy wersja edytowalna - 24.03.2016r.

13. Wyjaśnienia nr 1 - 04.04.2016

14. Wyjaśnienia nr 2 - 04.04.2016

15. Wyjaśnienia nr 3 - 04.04.2016

16. Zawiadomienie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 61252 - 2016r.

Dostawa 4 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 17.03.2016r.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 6.04.2016R.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie - 25.03.2016r.

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

5. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

6. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

7. Wykaz dostaw zał. nr 6

8. Dane techniczne zał nr.7

9. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - 24.03.2016r.r.

10. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - 25.03.2016

11. Wyjaśnienia nr 3 - 04.04.2016

12. Wyjaśnienia nr 4 - 04.04.2016

13. Zawiadomienie

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 45870 - 2016r.

Dostawa ładowarki czołowej, teleskopowej wraz z osprzętem.

Ozorków dn. 1.03.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 2

5. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 3

6. Formularz ofertowy - zał. nr 4

7. Umowa - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 6

9. Ogłoszenie o unieważnieniu

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 36938 - 2016r.

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan
w butlach 11 kg oraz w butlach 2 i 3 kg w 2016 r.

Ozorków dn. 18.02.2016r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

7. Umowa - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 6

9. Wyjaśnienia nr 1 - 25.02.2016r.

10. Zawiadomienie o wyborze oferty - 01.03.2016r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 340552 - 2015r.

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych oraz
oleju opałowego w 2016 r.

Ozorków dn. 14.12.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie - 16.12.2015r.

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

7. Umowa - zał. nr 5

8. Umowa - zał. nr 6

9. Zawiadomienie o wyborze

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu .

Przedmiotem zamówienia jest dobór i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego pracującego jako awaryjne zasilanie rezerwowe na potrzeby miejskiej ciepłowni w Ozorkowie.
Oferowany agregat ma zapewnić możliwość pracy urządzeń wymienionych w poniższej tabeli przy awarii podstawowego zasilania, przy założeniu, że rozruch urządzeń nie będzie jednoczesny (start urządzeń sekwencyjny).

Ozorków dn. 08.12.2015r. - zapytanie ofertowe (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 335464 - 2015r.

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w
butlach 11 kg oraz w butlach 2 i 3 kg w 2016 r.

Ozorków dn. 08.12.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 4

7. Umowa - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6

 

 

 
 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 307196 - 2015r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Ozorkowie.

Ozorków dn. 15.11.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 2

5. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 3

6. Wykaz realizacji - zał. nr 4

7. Formularz ofertowy - zał. nr 5

8. Formularz cenowy - zał. nr 6

9. Umowa - zał. nr 7 - 21.11.2015r.

10. Załacznik do umowy Umowa - zał. nr 7.2

11. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8

12. Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD- zał. nr 9

13. Wyjaśnienia nr 1 - 21.11.2015r.

14. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 175392 - 2015r.

Roboty budowlano - montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.

Ozorków dn. 13.07.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Wykaz podłączeń - zał. nr 1

4. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy art.22 - zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy art.24.1 - zał. nr 4

7. Oświadczenie grupa kapitałowa art.24 - zał. nr 5

8. Umowa - zał. nr 6

9. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 7

10. Wykaz osób - zał. nr 8

11. Druk oświadczenia kierownika - zał. nr 9

12. Druk oświadczenia właściciela - zał. nr 10

13. Protokół odbioru podłączenia - zał. nr 11

14. Oferta cenowa - zał nr 12

15. Wzór załącznika do faktury - zał. nr 13

16. Plany sytuacyjne - zał nr 14

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 151368 - 2015r.

Dostawa 3 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 22.06.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

8. Wykaz dostaw - zał. nr 6

9. Dane techniczne pojazdów - wymagania dostawy- zał. nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1

Zapytanie ofertowe - System Zarządzania Środowiskiem i Energią.

Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z wytycznymi i wymaganiami norm PN-EN ISO 14001:2005 i PN-EN 50001 " , które obejmować będą Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Druk zapytania ofertowego - (pdf) pobierz

Protokół z wyboru oferty - (pdf) pobierz

Ozorków dn. 02.06.2015r.

Zapytanie ofertowe - Studium Wykonalności.

Postępując zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie Studium Wykonalności" w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-42/14 pn. "Dokumentacja na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrowicach", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (oś priorytetowa 1 "Gospodarka wodno-ściekowa", działanie 1.1 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM").

Druk zapytania ofertowego - (pdf) pobierz

Formularz ofertowy - (doc) pobierz

Ozorków dn. 16.04.2015r.

Protokół wyboru wykonawcy - 21.05.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47545 - 2015r.

Dostawa 4 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 03.04.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

8. Wykaz dostaw - zał. nr 6

9. Dane techniczne pojazdów - wymagania dostawy- zał. nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1

11. Wyjaśnienia nr 2

12. Zawiadomienie o unieważnieniu - 20.05.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 23749 - 2015r.

Dostawa 4 sztuk nowych samochodów dostawczych w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 20.02.2015r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.03.2015r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

8. Wykaz dostaw - zał. nr 6

9. Dane techniczne pojazdów - wymagania dostawy- zał. nr 7

10. Wyjaśnienia nr 1 - 09.03.2015r.

11. Wyjaśnienia nr 2 - 13.03.2015r.

12. Zawiadomienie o unieważnieniu - 25.03.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 252855 - 2014r.

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz w butlach 2 i 3 kg w 2015r.

Ozorków dn. 05.12.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 4

7. Projekt umowy - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6

9. Zawiadomienie o wyborze oferty - 19.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 395822 - 2014r.

Sukcesywny zakup i dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej gat. DR.

Ozorków dn. 02.12.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 4

7. Projekt umowy - zał. nr 5 - 05.12.2014r.

8. Opis przemiotu zamówienia - zał. nr 6

9. Wyjaśnienia nr 1 - 05.12.2014r.

10. Zawiadomienie o wyborze oferty - 19.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 238133 - 2014r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie.

Ozorków dn. 16.11.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 2014-11-25

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 1

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4.

7. Formularz ofertowy - zał. nr 5

8. Formularz cenowy - zał. nr 6 - 2014-11-24

9. Projekt umowy - zał. nr 7 - 2014-11-24

10. Załącznik nr 1 do umowy - wykaz obiektów

11. Załącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo

12. Wyjaśnienia nr 1 - 2014-11-24

13. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 207613 - 2014r.

Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków w Cedrowicach w ilości około 3500 ton.

Ozorków dn. 01.10.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 1

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4.

7. Oferta cenowa - zał. nr 5

8. Projekt umowy - zał. nr 6

9. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu nr 184911-2014r.

Roboty budowlano - montażowe podłączeń budynków do zbiorowego sytemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków. w ramach programu priorytetowego: "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"

Ozorków dn. 28.08.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Wykaz podłączeń - zał. nr 1

4. Wykaz osób upoważnionych - zał. nr 2

5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 4

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 5

8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 8

11. Wykaz osób - zał. nr 9

12. Druk oświadczenia wykonawcy po robotach - zał. nr 10

13. Druk oświadczenia właściciela - beneficjenta - zał. nr 11

14. Protokół odbioru podłączenia - zał. nr 12

15. Oferta cenowa - zał. nr 13

16. Plany sytuacyjne podłączeń - zał. nr 14

17. Wzór załącznika do faktury - zał. nr 15

18. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 16.09.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 170409-2014

Roboty budowlano - montażowe podłączeń budynków do zbiorowego sytemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków. w ramach programu priorytetowego: "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"

Ozorków dn. 06.08.2014r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - 26.08.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20.08.2014r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 20.08.2014r.

3. Wykaz podłączeń - zał. nr 1

4. Wykaz osób upoważnionych - zał. nr 2

5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3

6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 4

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 5

8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 8

11. Wykaz osób - zał. nr 9

12. Druk oświadczenia wykonawcy po robotach - zał. nr 10

13. Druk oświadczenia właściciela - beneficjenta - zał. nr 11

14. Protokół odbioru podłączenia - zał. nr 12

15. Oferta cenowa - zał. nr 13 - zmiana 20.08.2014r.

16. Plany sytuacyjne podłączeń - zał. nr 14

17. Wzór załącznika do faktury - zał. nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym.

"Dokumentacja na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrowicach"

Ozorków dn. 28.07.2014r.

Zawiadomienie o udzeleniu zamówienia publicznego - 26-08-2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 1

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 2 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz wykonywanych usług projektowych - zał. nr 4

7. Formularz ofertowy - zał nr 5

8. Wykaz osób - zał. nr 6

9. Wzór umowy - zał. nr 7

10. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8

11. Wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni - zał. nr 9

12. Mapa z proponowaną lokalizacją budowy - zał. nr 10

13. Wyjaśnienia nr 1 - 04.08.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 122215 - 2014

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna ul. Konopnickiej.

Ozorków dn. 05.06.2014r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3. Oferta cenowa - zał nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4

7. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 5

8. Wzór umowy - zał. nr 6

9. Wykaz osób - zał. nr 7

10. Projekty budowlane - zał. nr 8

11. Przedmiar robót - zał. nr 9

12. STWiORB - zał. nr 10

13. Decyzje zatwierdzające projekt - zał. nr 11

13. Karta gwarancji jakości wykonanych robót - zał. nr 12

14. Wyjaśnienia nr 1 - 18.06.2014r.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty - 01.07.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 272437 - 2013

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg oraz w butlach 2 i 3 kg w 2014 r

Ozorków dn. 12.12.2013r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poprawione ogłoszenie 17.12.2013r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 17.12.2013r.

3. Formularz ofertowy - zał nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3 - poprawiony link do dokumentu 17.12.2013r.

6. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 6

9. Informacja uzupełniająca - 18.12.2013r.

10. Zawiadomienie o wyborze oferty - 27.12.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 272435 - 2013

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2014 r

Ozorków dn. 12.12.2013r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poprawione ogłoszenie 17.12.2013r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 17.12.2013r.

3. Formularz ofertowy - zał nr 1

4. Formularz ofertowy - zał nr 1.1

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

7. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4

8. Wzór umowy - zał. nr 5

9. Wzór umowy - zał. nr 6

10. Informacja uzupełniająca - 18.12.2013r.

11. Zawiadomienie o wyborze oferty - 27.12.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 248787-2013

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie

Ozorków dn. 21.11.2013r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.11.2013r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja 2 - 27.11.2013r.

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 1

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie osoby fizycznej- zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4

7. Formularz ofertowy - zał nr 5

8. Formularz cenowy - zał nr 6

9. Wzór umowy wersja 2 - zał nr 7 - 27.11.2013r.

10. Wykaz obiektów - punktów poboru energii elektrycznej objętych umową - zał. nr 1 do umowy

11. Pełnomocnictwo - zał nr 2 do umowy

12. Odpowiedzi na pytania - 27.11.2013r.

13. Zawiadomienie o wyborze oferty - 02.12.2013r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż n/w środków trwałych.

1. Samochód ciężarowy Jelcz JPH (śmieciarka) rok produkcji 1984
2. Samochód ciężarowy Jelcz P 325 (wywrotka) rok produkcji 1985
3. Koparka kołowa "Waryński" K-607 , rok produkcji 1987

Ozorków dn. 17.10.2013r. - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 202861-2013

Sukcesywny zakup i dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej gat. DR.

Ozorków dn. 02.10.2013r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał nr 1

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

5. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4

6. Wzór umowy - zał. nr 5

7. Opis przedmiotu zamówienia - zał.nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu nr 190383-2013

Dostawa i montaż pływającego aeratora powierzchniowego.

Ozorków dn. 18.09.2013r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 24.09.2013r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 24.09.2013r.

3. Formularz ofertowy - zał nr 1

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

5. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4

6. Wzór umowy - zał. nr 5

7. Opis przedmiotu zamówienia - zał.nr 6

8. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 7 - 24.09.2013r.

9. Wyjaśnienia - 24.09.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 293788-2013

Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne.

Ozorków dn. 24.07.2013r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu,

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy - zał nr 1

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

5. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 4

6. Wzór umowy - zał. nr 5

7. Opis przedmiotu zamówienia - zał.nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu nr 531962 - 2012

Modernizację stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ul. Sikorskiego 26/28.

Ozorków dn. 28.12.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27596-2013.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - z dnia 19.01.2013.

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 1

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 4

7. Formularz ofertowy - zał.nr 5 - wersja do edycji "doc"

8. Wykaz osób do realizacji zamówienia - zał. nr 6 - wersja do edycji "doc"

9. Wzór umowy - zał. nr 7 - z dnia 23.01.2013. - - wersja do edycji "doc"

10. Projekt budowlany pn.: " Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ozorkowie przy ulicy Sikorskiego 26/28" wraz z załącznikami - zał. nr 8

11. Projekt budowlano -wykonawczy modernizacji zbiorników wodociągowych na terenie stacji wodociągowej przy ul. Sikorskiego 26/28 w Ozorkowie z załącznikami - zał. nr 9

12. Karty katalogowe i atesty PZH zał. nr 10- z dnia 16.01.2013r.

13. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ - z dnia 16.01.2013r.

14. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ - z dnia 23.01.2013r. - skan domumentu, pdf dokumentu, mapa lokalizacyjana.

15. Zawiadomienie o wyborze oferty - z dnia 18.02.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 504588 - 2012

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan - butan w butlach 11 kg oraz butli 2 i 3 kg w 2013r.

Ozorków dn. 11.12.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie osoby fizycznej zał. nr 4

7. Wzór umowy - zał. nr 5

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - z dnia 18.02.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 501522 - 2012

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2013

Ozorków dn. 10.12.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Formularz ofertowy zał.nr 1.1

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

7. Oświadczenie osoby fizycznej zał. nr 4

8. Projekt umowy - zał. nr 5

9. Projekt umowy - zał. nr 6

10. Wyjaśnienia 1 - z dnia 14.12.2012r.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - z dnia 18.02.2013r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż n/w środków trwałych.

1. Betonownia WBZ-4/15R rok produkcji 1970 , nr inw. 705
2. Silos do cementu rok produkcji 1985 , 265B , nr inw. 832
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części składowe poz. nr 1. Betonowni WBZ-4/15R wymienione poniżej w pozycjach 3 do 11.
3. Betoniarka BMK-500
4. Wyciąg masy betonowej
5. Przenośnik taśmowy PTP-16/500
6. Zbiornik kruszywa ZK-20R z rozdzielaczem RK-4Z/A i dozownikiem kruszywa DK-1000R
7. Zbiornik cementu Z-25
8. Kabina KA-2R
9. Łopata mechaniczna ŁM 701
10. Sprężarka powietrza WAN-E
11. Dozownik cementu DC-301

Ozorków dn. 17.08.2012r. - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 299712 - 2012

Dostawa i montaż fabrycznie nowej (nieużywanej) całorocznej hali namiotowej magazynowej.

Ozorków dn. 13.08.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji zał. nr 4

7. Oświadczenie osoby fizycznej zał. nr 5

8. Umowa wzór - zał. nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu nr 297450 - 2012

Ochrona składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna.

Ozorków dn. 10.08.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji zał. nr 4

7. Oświadczenie osoby fizycznej zał. nr 5

8. Umowa wzór - zał. nr 6

9. Zawiadomienie o wyborze oferty - 27.08.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż n/w środków trwałych.

1. Betonownia WBZ-4/15R rok produkcji 1970 , nr inw. 705
2. Silos do cementu rok produkcji 1985 , 265B , nr inw. 832
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części składowe poz. nr 1. Betonowni WBZ-4/15R wymienione poniżej w pozycjach 3 do 11.
3. Betoniarka BMK-500
4. Wyciąg masy betonowej
5. Przenośnik taśmowy PTP-16/500
6. Zbiornik kruszywa ZK-20R z rozdzielaczem RK-4Z/A i dozownikiem kruszywa DK-1000R
7. Zbiornik cementu Z-25
8. Kabina KA-2R
9. Łopata mechaniczna ŁM 701
10. Sprężarka powietrza WAN-E
11. Dozownik cementu DC-301

Ozorków dn. 03.08.2012r. - ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 277228 - 2012

Dostawa i montaż fabrycznie nowej (nieużywanej) całorocznej hali namiotowej magazynowej.

Ozorków dn. 30.07.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz ważniejszych realizacji zał. nr 4

7. Oświadczenie osoby fizycznej zał. nr 5

8. Umowa wzór - zał. nr 6

9. Wyjaśnienia nr 1 - z dn. 01.08.2012r.

10. Unieważnienie - z dn. 09.08.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 249344 - 2012

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zebranych w ramach zbiórki selektywnej.

Ozorków dn. 12.07.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6.Wykaz środków transportu zał. nr 4

7. Wykaz ważniejszych realizacji zał. nr 5

8. Umowa wzór - zał. nr 6

9. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 7

10. Oświadczenie osoby fizycznej zał. nr 8

11. Unieważnienie zamówienia dnia 19.07.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 83594 - 2012

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 16.03.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 88966-2012 z dnia 21.03.2012r, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 95274-2012 z dnia 27.03.2012

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana 21.03.2012r.

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

8. Wykaz wykonanych dostaw - zał. nr 6

9. Dane tecniczne dostawy - zał. nr 7

10. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8 - zmiana 21.03.2012r.

11. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 21.03.2012r.

12. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 24.03.2012r.

13.Wyjaśnienia nr 3 z dnia 24.03.2012r.

14. Wyjaśnienia nr 4 z dnia 24.03.2012r.

15. Unieważnienie zamówienia z dnia 04.04.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 65408 - 2012

Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego.

Ozorków dn. 02.03.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 72476-2012 - zmiana 2012-03-08

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana 2012-03-08

3. Formularz ofertowy zał.nr 1 - zmiana 2012-03-08

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 4

7. Istotne postanowienia umowy - zał. nr 5

8. Wykaz wykonanych dostaw - zał. nr 6

9. Dane tecniczne dostawy - zał. nr 7

10. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8 - zmiana 2012-03-08

11. Unieważnienie zamówienia - 2012-03-10

Ogłoszenie o zamówieniu nr 18852 - 2012

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg oraz 2 i 3kg w 2012 r.

Ozorków dn. 19.01.2012r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 4

7. Umowa wzór - zał. nr 5

8. Zawiadomienie o wyborze - 03.02.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 407954 - 2011

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2012r.

Ozorków dn. 02.12.2011r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Formularz ofertowy zał.nr 1.1

5. Umowa wzór - zał. nr 2

6. Umowa wzór - zał. nr 2.1

7. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 3

8. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3.1

9. Wyjaśnienia nr 1

10. Wyjaśnienia nr 2

11. Zawiadomienie o wyborze - 29.12.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 407936 - 2011

Dostawa - Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg oraz 2 i 3kg w 2012 r.

Ozorków dn. 02.12.2011r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Formularz ofertowy zał.nr 1.1

5. Umowa wzór - zał. nr 2

6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 3

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3.1

8. Zawiadomienie o wyborze - 29.12.2011r.

9. Unieważnienie postepowania - 17.01.2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 375608 - 2011

Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.

Ozorków dn. 10.11.2011r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4.Specyfikacja techniczno - użytkowa - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 4

7. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 5

8. Liczba zatrudnionych pracowników - zał. nr 6

9. Umowa wzór - zał. nr 7

10. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 8

11. Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu nr 347552 - 2011

Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4.Specyfikacja techniczno - użytkowa - zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 4

7. Wykaz ważniejszych realizacji - zał. nr 5

8. Liczba zatrudnionych pracowników - zał. nr 6

9. Umowa wzór - zał. nr 7

10. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 8

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - 10.11.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 262150 - 2011

Dostawa - zakup koparko-ładowarki do obsługi awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Wykaz dostaw - zał. nr 4

7. Liczba zatrudnionych pracowników - zał. nr 5

8. Umowa - zał. nr 6

9. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 7

10. Dane techniczne dostawy - zał. nr 8

11. Wyjaśnienia nr 1 - dn.01.09.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 185816 - 2011

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2A

6. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 2B

7. Wykaz dostaw - zał. nr 3

8. Projekt umowy - zał. nr 4

9. Dane techniczne - zał. nr 5

10. Wzór kopert - zał. nr 6

11. Oświadczenie - zał. nr 7

12. Wyjaśnienia nr 1 - dn.11.07.2011r.

13. Zawiadomienie o wyborze oferty - dn.03.08.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 163966 - 2011

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych gromadzonych w sposób selektywny na podwoziu o DMC = 26 T.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2A

6. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 3A

7. Wykaz dostaw - zał. nr 3

8. Projekt umowy - zał. nr 4

9. Dane techniczne - zał. nr 5

10. Wzór kopert - zał. nr 6

11. Oświadczenie - zał. nr 7

12. Wyjaśnienia nr 1 - dn.24.06.2011r.

13. Wyjaśnienia nr 2 - dn.29.06.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 132032 - 2011

Dostawa sześciu węzłów cieplnych oraz dwunastu wymienników ciepła na potrzeby ciepłej wody dla budynków wielorodzinnych w Ozorkowie.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 Ustawy - zał. nr 3

6. Oświadczenie osoby fizycznej - zał. nr 3A

7. Wykaz dostaw - zał. nr 4

8. Projekt umowy - zał. nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47795-2011.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Usługi - nadzór inwestorski dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji miasta Ozorków, w ramach projektu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu, zmiana Ogłoszenia o zamówieniu ( 15.02.2011r.)

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (15.02.2011r.)

3. Oferta cenowa

4. Oświadczenie

5. Oświadczenie wykonawcy

6. Wykaz ważniejszych realizacji (15.02.2011r.)

7. Wykaz osób

8. Umowa

9. Projekt budowlany

10. STWiORB

11. Oświadczenie osoby fizycznej

12. Harmonogram robót

13. Decyzje zatwierdzające projekt

14. Wzory umów z wykonawcami robót

15. Wyjaśnienia - 1 (16.02.2011r.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 387998-2010-PL.

"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej - Działkowa - Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków", Kontrakt nr 9.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Oferta cenowa zał.nr 1

4. Oświadczenie zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy zał.nr 2a

6. Wykaz ważniejszych realizacji zał.nr 3

7. Wykaz osób zał.nr 4

8. Liczba zatrudnionych pracowników zał.nr 5

9. Umowa zał.nr 6

10. Projekt budowlany zał.nr 7

11. Kosztorysy nakładcze zał.nr 8

12. STWiORB zał.nr 9 (05.01.2010r.)

13. Oświadczenie osoby fizycznej zał.nr 10

14. Karta gwarancji jakości zał.nr 11

15. Harmonogram robót zał.nr 12

16. Decyzje zatwierdzające projekt zał.nr 13

17. Wyjaśnienia - 1 (19.01.2011r.)

18. Wyjaśnienia - 2 (21.01.2011r.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 412362 - 2010

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy gazu propan- butan w butlach 11 kg w 2011 r."

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Wzór umowy zał.nr 2

5. Oświadczenie zał.nr 3

6. Oświadczenie zał.nr 3.1

Ogłoszenie o zamówieniu nr 412360 - 2010

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2011r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Formularz ofertowy zał.nr 1.1

5. Wzór umowy zał.nr 2

6. Wzór umowy zał.nr 2.1

7. Oświadczenie zał.nr 3

8. Oświadczenie zał.nr 3.1

9. Wyjaśnienia - 1 (21.12.2010r.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 348495-2010-PL.

"Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa bez kolektora sanitarnego w ul. Granicznej" w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków, Kontrakt nr 18.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Oferta cenowa zał.nr 1

4. Oświadczenie zał. nr 2

5. Oświadczenie wykonawcy zał.nr 2a

6. Wykaz ważniejszych realizacji zał.nr 3

7. Wykaz osób zał.nr 4

8. Liczba zatrudnionych pracowników zał.nr 5

9. Umowa zał.nr 6

10. Projekt budowlany zał.nr 7

11. Kosztorysy nakładcze zał.nr 8

12. STWiORB zał.nr 9

13. Aneks wykonawczy zał.nr 10

14. Projekt budowlany - technologia odtworzenia nawierzchni zał.nr 11

15. Harmonogram robót zał.nr 12

16. Decyzja nr 1978/2009 zał.nr 13

17. Oświadczenie osoby fizycznej zał.nr 14

18. Karta gwarancji jakości zał.nr 15

19. Dokumentacja geologiczna - 1

20. Dokumentacja geologiczna - 2

21. Wyjaśnienia - 1

22. Wyjaśnienia - 2

23. Wyjaśnienia - 3 (20.12.2010r.)

24. Wyjaśnienia - 4 (20.12.2010r.)

25. Wyjaśnienia - 5 (20.12.2010r.)

26. Wyjaśnienia - 6 (20.12.2010r.)

27. Załącznik do wyjaśnień - 3,4,5,6 (20.12.2010r.)

28. Wyjaśnienia - 7 (20.12.2010r.)

29. Załącznik do wyjaśnień - 7 (20.12.2010r.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73950 - 2010

Usługi - nadzór budowlany kanalizacja sanitarna - wschodnia
część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał. nr 1

4. Oświadczenie zał. nr 2

5. Wykaz robót zał. nr 3

6. Wykaz osób zał. nr 4

7. Umowa zał. nr 5

8. Projekt budowlano - wykonawczy zał. nr 6

9. Przedmiar robót zał. nr 7

10. Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 70716 - 2010

Dostawa sześciu jednakowych, dwufunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego w Ozorkowie..

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Oświadczenie zał. nr 1

4. Oferta zał. nr 2

5. Umowa zał. nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu nr 17586 - 2010

Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna - wschodnia część Ozorkowa - kolektor sanitarny w ul. Granicznej.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu UZP nr 17586

2. SIWZ

3. Oferta cenowa - zał. nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy ... - zał. nr 2

5. Wykaz ważniejszych realizacji ... - zał. nr 3

6. Wzór osób i podmiotów, które ... - zał. nr 4

7. Wzór informacji dotyczącej liczby ... - zał. nr 5

8. Umowa - wzór - zał. nr 6

9. Projekt budowlano-wykonawczy - zał. nr 7

10.Przedmiar robót - zał. nr 8

11.Specyfikacja techniczna odbioru i ... - zał. nr 9

UWAGA: ZMIANA W SIWZ ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM W URZĘDZIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O NR 19710 - 2010 Z DNIA 22.01.2010r.

Ogłoszenie nr 19710 - 2010.

Poprawiony domument SIWZ z dnia 22.01.2010r.

Odpowiedź Zamawiającego dotyczącą postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 27.01.2010r.

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące postępowania o udzieleniu zamówienia z dnia 05.02.2010r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 428924 - 2009

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg w 2010r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Wzór umowy zał. nr 2

5. Oświadczenie zał. nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu nr 444088 - 2009

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2010r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Formularz ofertowy zał.nr 1.1

5. Wzór umowy zał nr.2

6. Wzór umowy zał nr.2.1

7. Oświadczenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 424062 - 2009

Ochrona składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Wzór umowy zał. nr 2

5. Oświadczenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 378365 - 2008

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami Zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2009r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy zał.nr 1

4. Formularz ofertowy zał.nr 1.1

5. Wzór umowy zał nr.2

6. Wzór umowy zał nr.2.1

7. Oświadczenie

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ):

Działając na podstawie art.38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007 nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) uzupełniona zostaje SIWZ w następujący sposób:

Zostaje zmieniony zapis w rozdziale X. Otwarcie ofert w punkcie 2:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2008r o godzinie 11:15 w Ozorkowskim Przedsięboirstwie Komunalnym Sp. z o.o., ul. Żwirki 30 Sala konferencyjna I piętro pokój 217.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 378359 - 2008

Ochronę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenie

5. Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu nr 371779 - 2008.

Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione potrzebami zamawiającego dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg i 33 kg w2009r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Wzór umowy

5. Oświadczenie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 365897 - 2008.

Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego 90% w ilości 200 Mg (ton).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu nr 333203 - 2008.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę we wschodniej części Ozorkowa w ramach zadania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

3. Wzór Umowy

4. Mapa poglądowa

Ogłoszenie o zamówieniu nr 168974 - 2008.

Dostawa i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, gmina Ozorków.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Oświadczenie załącznik nr 1

4. Oferta załącznik nr 2

5. Umowa załącznik nr 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2007r. Dz.U.Nr 233 poz 1655, z późniejszymi zmianami ) zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż linii do higienizacji osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Cedrowice, Gmina Ozorków, odpowiedzi na pytania wykonawców.

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego przenośnika ślimakowego do transportu mieszaniny osadu odwodnionego i wapna do kontenera na osad KP-7?

Odpowiedź na pytanie 1. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania istniejącego przenośnika ślimakowego do transportu mieszaniny osadu odwodnionego i wapna do istniejącego kontenera na osad.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 117765-2008.

Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego-śmieciarki na podwoziu DMC = 18 T zabudowanego urządzeniem hakowym z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Oferta wykonawcy załącznik nr 1

4. Oświadczenie wykonawcy załącznik nr 2

5. Wykaz robót załącznik nr 3

6. Projekt umowy załącznik nr 4

7. Dane techniczne dostawy załącznik nr 5

8. Wzór adresowania kopert załącznik nr 6

9. Oświadczenie oferenta załącznik nr 7

 

projekt: Admin