OGŁOSZENIA


Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

na „ Sukcesywne, nieprzerwane, uzasadnione ptrzebami zamawiającego dostawy paliw płynnych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w 2008 r..” zostały wybrane oferty firmy z najniższą ceną:

1. ZADANIE NR.1– OLEJ NAPĘDOWY

„ Zakład Handlu Produktami Naftowymi

Leszek Kruk, Grzegorz Kwiatkowski „

SPÓŁKA JAWNA

95 – 035 Ozorków, ul. Gębicka 70/72

Wartość brutto oferty : 457 600,00 zł. - 100 pkt.

Słownie : czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset zł. 00/100 gr.

Wpłynęła jedna oferta, która spełnia wymagania SIWZ.

 

2. ZADANIE NR. 2 – BENZYNA BEZOŁOWIOWA 95

„ Zakład Handlu Produktami Naftowymi

Leszek Kruk, Grzegorz Kwiatkowski „

SPÓŁKA JAWNA

95 – 035 Ozorków, ul. Gębicka 70/72

Wartość brutto oferty : 17 360,00 zł. – 100 pkt.

Słownie : siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt zł. 00/100 gr

Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymagania SIWZ.

 

3. ZADANIE NR. 3 – OLEJE, SMARY, PŁYNY

„ OLE – PAR „ PPHU

Marek Pajor

91 –341 Łódź, ul. Brukowa 90

Wartość brutto oferty : 17 928,02 zł. – 100 pkt.

Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł. 02/100 gr.

Wpłynęły trzy oferty, które spełniały wymagania SIWZ.

 

Nie wybrano ofert firm :

 

•  „PETRO-OIL” Sp. z o.o.

Lubelskie Centrum Sprzedaży

ul. Zemborzycka 116 B

20 –445 LUBLIN

Wartość brutto oferty : 19 616,26 zł – 91 pkt.

Słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset szesnaście zł. 26/100 gr

 

•  „BGD” Spółka z o.o.

33 –100 Tarnów, ul. Krakowska 105

Wartość brutto oferty : 18 606,83 zł. – 96 pkt.

Słownie : osiemnaście tysięcy sześćset sześć zł. 83/100 gr.

 

4. ZADANIE NR. 4 – OLEJ OPAŁOWY

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

„KWIATKOWSKI”

95 –035 Ozorków, ul. Podleśna 20

Wartość brutto oferty : 17 100,00 zł. – 100 pkt.

Słownie: siedemnaście tysięcy sto zł.00/100 gr.

Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymagania SIWZ.


Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

na „ Ochronę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna oraz znajdujących się na ogrodzonym tam terenie obiektów i mienia.” została wybrana oferta z najniższą ceną firmy:

Agencja Ochrony ”ZEB GUARD” Zbigniew Malinowski

95 – 035 Ozorków, ul. I. Krasickiego 10

Wartość brutto za całość usługi : 38 986,02 zł. - 100 pkt.

Słownie : trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 15/100 gr.

 

Wpłynęły również oferty firm :

1) COMPLEX S.C Z. Gołębiowski , P.BISS ul.Grota Roweckiego 12/15

49-300 Brzeg . Wartość oferty brutto : 55 640,23 zł. - 70 pkt.

2) STEKOP S.A ul. Mołdawska 9 , 02 –127 Warszawa.

Wartość oferty brutto: 72 665,13 zł. - 54 pkt.

3) MM SERWICE Masłowski Mariusz ul. Wileńska49 m 70, 95 – 200 Pabianice

Wartość oferty brutto : 59 046,00 zł.- 66 pkt.

 

 

Site Template Created By: Krzysztof Szaciłowski