Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład wod-kan - dokumenty do pobrania.

Komunikat na podstawie art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - obowiązujący od 15.11.2018r.

Komunikat na podstawie art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - obowiązujący od 01.01.2016r.

Komunikat na podstawie art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu ściekow.

Uchwała nr XXII/191/12 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 2 marca 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ozorkowa.

Uchwała nr XXXIII/287/12 z dnia 25 października 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na zamontowanie podlicznika do odliczania wody bezpowrotnie zużytej dla posesji.

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków.

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej.

ZGŁOSZENIE BUDOWY PRZYŁĄCZY Na podstawie art.30 ust.1, w związku z art. 29 ust.1, pkt 19 i 20 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz.2016, z 2003r. z późn. zm.)

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RAMACH INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW UE z POiIŚ - KROK PO KROKU

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA INSTRUKCJA

PLAN SYTUACYJNY - CZYSTY DRUK

PLAN SYTUACYJNY - PRZYKŁADOWY DRUK

ZGŁOSZENIE BUDOWY UE


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin