Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczalnia ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Ozorkowie położona jest w dolinie rzeki Bzury, na jej lewym brzegu w rejonie wsi Cedrowice, w odległości ok. 3km na północ od miasta Ozorkowa. Funkcjonuje od 1996r. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków komunalnych przed odprowadzeniem ich do rzeki Bzury. Wcześniej ścieki oczyszczane były tylko mechanicznie, przez zatrzymanie części pływających na kratach. Obecnie jest to nowoczesny, zautomatyzowany obiekt, który pozwala na spełnienie wysokich wymagań w zakresie oczyszczania ścieków. Metoda oparta jest na biologicznej metodzie oczyszczania osadem czynnym, wspomagana metodami mechaniczno - chemicznymi. Dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi około 6 tysięcy metrów3.

 


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin