Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - stacja wodociągowa.

Stacja Wodociągowa znajduje się przy ul. Sikorskiego w Ozorkowie, jest to zespół obiektów i urządzeń których zadaniem jest gromadzenie i dystrybucja wody o odpowiednich parametrach jakościowych ciśnienia. Woda ujmowana jest z trzech studni głębinowych, głębokość każdej z nich wynosi ok. 100 metrów. Stamtąd transportowana jest do głównych zbiorników magazynujących, skąd następuje jej rozdział na dwie strefy: grawitacyjną, obejmującą niżej położoną część miasta oraz ciśnieniową.

 


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin