Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - zakres działalności.

W swej działalności zakład zajmuje się: eksploatacją stacji wodociągowej, eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz urządzeń do dystrybucji wody i odbioru ścieków. Dostawa wody realizowana jest przez ponad 50 km sieci wodociągowej oraz niemal 14 km przyłączy. Sieć kanalizacyjna to ponad 5 km sieci ogólnospławnej, ponad 20 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i prawie 9 km przyłączy.

USŁUGI

. produkcja i dystrybucja wody

. konserwacja sieci wodociągowej

. odbiór i odprowadzanie ścieków z m. Ozorkowa

. konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej

. usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

. diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

 


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin