Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Władze Spółki.

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta Ozorkowa wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza - W skład Rady Nadzorczej Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący - Sergiusz Glamkowski

Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Wyszkowski

Sekretarz - Krzysztof Stasiak

Członkowie - Andrzej Karolak, Janusz Kłos

Zarząd Spółki :

Prezes Zarządu - Grzegorz Stasiak


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin