Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Dystrybucja ciepła - węzły cieplne.

W systemie ciepłowniczym miasta Ozorkowa rozróżniamy kilka podziałów węzłów cieplnych:

1. Związane z ich funkcją:

-centralnego ogrzewania (c.o.)

-mieszane: centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

2. Ze względu na rozwiązania technologiczne:

-wymiennikowe

-zmieszania pompowego

3. Ze względu na obszar działania :

-indywidualne (ogrzewają jeden obiekt)

-grupowe (ogrzewają więcej niż jeden obiekt)

W każdym węźle znajduje się:

-układ pomiarowy (licznik ciepła)

-układ uzupełniania i stabilizacji ciśnienia

-układ regulacji hydraulicznej

-układ automatyki pogodowej

-układ zabezpieczający (zawór bezpieczeństwa)

-pompa obiegowa z regulacją obrotów

-wymiennik ciepła lub podmieszanie pompowe

-pompa cyrkulacyjna i wymiennik c.w.u. (w węzłach mieszanych)

Ogólna liczba węzłów do których Zakład Ciepłownictwa dostarcza ciepło wynosi 120.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin