Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Utrzymania Ruchu

FUNDUSZE UE

 

Historia Zakładu Ciepłownictwa

Zakład Ciepłownictwa został utworzony w 1972 roku z chwilą oddania do eksploatacji sieci cieplnej na odcinku od wymiennikowni ciepła zlokalizowanej na terenie ZPB "Morfeo" przy ul. Łęczyckiej do osiedla im. Wojska Polskiego w rejonie ul. Nowy Rynek. W początkowym okresie do sieci podłączone były obiekty o łącznej mocy poniżej 1 MW. Wymiennikownia ciepła zasilana była parą technologiczną o temperaturze 200 oC i ciśnieniu 0,4 MPa i posiadała moc zainstalowaną ok. 15 MW. Dostawcą pary była elektrociepłownia Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Morfeo".

Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodował, że w grudniu 1992 roku została oddana do eksploatacji nowa, dobudowana wymiennikownia o mocy 28 MW. W międzyczasie dotychczasowa sieć 2 x ?200 została rozbudowana poprzez dołożenie w 1986 roku rurociągu ?350 służącego do zasilania osiedla w energię, a dwie stare nitki do dziś pełnią rolę rurociągów powrotnych.

W czerwcu 2000 r. Syndyk masy upadłościowej "Morfeo" zaprzestał produkcji energii cieplnej, zostaliśmy zmuszeni do wydzierżawienia ciepłowni o mocy 62,5 MW, która była w bardzo złym stanie technicznym. Praktycznie przemysł nie pobierał energii cieplnej i miasto zostało jej głównym odbiorcą. Przedsiębiorstwo nasze wspólnie z władzami Ozorkowa podjęło decyzję wybudowania kotłowni gazowo-olejowej w zmodernizowanym budynku wymiennikowni ciepła na terenie ZPB "Morfeo" przy ul. Łęczyckiej 3.

W grudniu 2002 roku została uruchomiona nowa kotłownia gazowo-olejowa wyposażona w trzy kotły firmy Viessmann typu Vitomax, o łącznej mocy 23,1 MW, z palnikami modulowanymi na gaz i olej firmy Riello. Aktualnie przedsiębiorstwo nasze jest właścicielem 13,86 km sieci ciepłowniczej i dostarcza energię do 120 węzłów cieplnych znajdujących się w obiektach odbiorców.

Głównym odbiorcą energii cieplnej była i jest Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, której potrzeby aktualnie wynoszą 15,71 MW oraz pozostałe obiekty użyteczności publicznej i prywatne o mocy zamówionej 5,97 MW.

Do sieci, budowanej głównie dla nowych bloków mieszkalnych, zostały podłączone również obiekty posiadające lokalne źródła zasilania. Do dzisiaj zostały zlikwidowane kotłownie lokalne w obiektach "Łaźni Miejskiej", Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Urzędu Miejskiego przy ul. Listopadowej 16, Wigury 1 i Stypułkowskiego 1, Listopadowej 9A , przedszkola przy ul. Wigury 7A, "Trampu" przy ul. Traugutta, MDK przy ul.Listopadowej 6B oraz w OPK przy ul.Żwirki 30.

Poza tym na terenie osiedla mieszkaniowego zostały zlikwidowane trzy kotłownie lokalne: przy ul. Nowe Miasto 3, Sucharskiego 12 i Lotniczej 4a.

W 2006 i 2007 roku do sieci ciepłowniczej zostały podłączone bloki mieszkalne OSM przy ul. Sucharskiego, które posiadały ogrzewanie piecowe.

W 2007 roku podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki "Inkubatora Przedsiębiorczości", Młodzieżowego Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz obiekty naszego przedsiębiorstwa przy ul. Żwirki 30.

W roku 2009 podłączono do naszej sieci ciepłowniczej budynek mieszkalny OSM przy ul. Bema 6, w roku 2010 budynek mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 6 oraz w roku 2011 budynek mieszkalny Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Westerplatte 4.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin