Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Utrzymania Ruchu

FUNDUSZE UE

Kontakt.

Zakład Ciepłownictwa, Ozorków, ul. Żwirki 30

Kierownik Zakładu - Robert Kowalczyk

(42) 277-14-00 w.109,

bezpośredni (42) 270-04-09

602 290 322

e-mail: r.kowalczyk@opkspzoo.eu

Z-ca Kierownika Zakładu - Andrzej Jasiński

(42) 277-14-00 w.109,

bezpośredni (42) 270-04-09

606 819 511

e-mail: a.jasinski@opkspzoo.eu

Mistrz Kotłowni - Marian Owczarek

(42) 277-14-00 w.130,

tel. kom. 602 261 909

Mistrz Sieci Ciepłowniczych- Ryszard Ścibiorski

(42) 277-14-00 w.130,

tel. kom. 662 257 369

Kotłownia gazowo - olejowa

(42) 277-14-18

tel. kom. 732 653 658

Obsługa węzłów cieplnych

tel. kom. 602 481 730

Zgłaszanie awarii przyjmowane jest całodobowo pod nr tel. 42 277 14 18.

W godz. 7.00- 22.00 istnieje również możliwość zgłoszenia awarii brygadzie awaryjnej pod nr tel. 602 481 730.

Zgłaszając awarię prosimy o podanie informacji dotyczącej:

- danych osoby zgłaszającej,

- miejsca awarii,

- skali awarii.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin