Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Przesył ciepła - sieć ciepłownicza.

Na terenie miasta Zakład Ciepłownictwa eksploatuje około 14 km sieci ciepłowniczych, w których nośnikiem ciepła jest gorąca woda.

W skład sieci ciepłowniczej wchodzą:

1. magistrala ciepłownicza o długości 4km: w tym magistrala napowietrzna o dł. 1,8 km -rurociąg zasilający Dn 350 -rurociąg powrotny 2 x Dn 200

2.sieć rozdzielcza - rurociągi o średnicach Dn 65 - Dn250

3.przyłącza ciepłownicze -rurociągi o średnicach Dn 25 - Dn 80

Pojemność całej sieci ciepłowniczej wynosi około 1300 m3.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin