Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakres Działalności Zakładu Ciepłownictwa.

W swej działalności zakład zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarzanie ciepła odbywa się w kotłowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w Ozorkowie przy ul. Łęczyckiej 3. Ciepło przesyłane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą, gdzie nośnikiem jest gorąca woda.
Ciepło dystrybuowane jest odbiorcom poprzez opomiarowane licznikami węzły cieplne znajdujące się w poszczególnych obiektach.


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin