Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Dla mieszkańców.

Zgłoszenie awarii:

Zarządzania Kryzysowego tel.:(42) 710-31-31,(42) 710-31-28 fax.:(42) 710-31-01, e-mail: sekretariat@umozorkow.pl

Pogotowie Energetyczne tel.991, (42) 275-30-00

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. (42) 277-14-14

Pogotowie Ciepłownicze tel. (42) 718-19-81

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Straż Pożarna tel. 998, (42) 277-18-42

Policja tel. 997, (42) 613-13-60, (42) 613-13-61

Straż Miejska tel. 503-107-602

Dodatek mieszkaniowy :

JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY I CZY TAKI DODATEK MI PRZYSŁUGUJE?

Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego tj. dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Prawo do dodatków mieszkaniowych mają najubożsi lokatorzy mieszkań komunalnych i spółdzielczych, których nie stać na miesięczne opłaty czynszu. Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie przekracza kwoty ? zł (brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i kwoty ? zł (brutto) w gospodarstwie wieloosobowym co stanowi odpowiednio 150% oraz 100% najniższej emerytury.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

- 35,00 m2 - dla rodziny 1 - osobowej

- 40,00 m2 - dla rodziny 2 - osobowej

- 45,00 m2 - dla rodziny 3 - osobowej

- 55,00 m2 - dla rodziny 4 - osobowej

- 65,00 m2 - dla rodziny 5 - osobowej

- 70,00 m2 - dla rodziny 6 - osobowej (i więcej)

Normy powierzchni użytkowej lokalu podwyższa się o 5 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

Dokumenty do pobrania:

- Deklaracja o wysokości dochodów.

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W celu potwierdzenia druków potrzebnych do uzyskania dodatku mieszkaniowego oraz po szczegółowe informacje zapraszamy do siedzimy ZGM.

 

Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin