Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

 

Zakład Transportu i Oczyszczania Miasta - Informacje dla Klientów.

KLIENT INDYWIDUALNY - ZAREJESTROWANIE POJEMNIKA.

W celu zarejestrowania pojemnika na odpady zmieszane należy złożyć do pok.104 wniosek o zarejestrowanie pojemnika. Wniosek pobrać można w Urzędzie Miejskim przy ul. Wigury 1 pok.208 lub w OPK Sp. z o.o. pok.104.

KLIENT INSTYTUCJONALNY

W celu podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych zapraszamy do siedziby firmy mieszczącej się w Ozorkowie na ul. Żwirki 30. Telefon: (42) 277 14 08.

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 15:00

Wymagane do podpisania umowy dokumenty (kserokopie):

. NIP

. REGON

. wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Umowy zawieramy na czas nieokreślony, w przypadku potrzeby rozwiązania umowy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Cennik pojemników.

I. Stawki cen na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie miasta Ozorków

faktyczny wywóz 71,06 zł/m3 brutto

dzierżawa pojemników:

pojemnik typu SM 110 3,73 zł/m-c brutto

pojemnik typu SM 1100 26,10 zł/m-c brutto

pojemnik typu KP7 69,30 zł/m-c brutto

Istnieje również możliwość zakupu różnego rodzaju pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych w naszej firmie. W tym celu proszę zgłaszać się do pokoju nr 104.

WAŻNE! Możliwy jest jedynie odbiór osobisty zakupionych pojemników.

Metalowy z kółkami SM 110 - 180,00 zł (brutto)

Metalowy bez kółek SM 110 - 130,06 zł (brutto)

PCV - SM 120 - 180,00 zł (brutto)

PCV - SM 240 - 170,00 zł (brutto)

Usługi dodatkowe - podstawienie kontenera.

Wywóz gruzu/ziemi:

3,75 zł / km + 23% VAT

63,00 zł / h + 23% VAT

100,00 zł / t + 8% VAT - czysty gruz

245,00 zł / t + 8% VAT - zmieszane odpady budowlane

Wywóz śmieci:

3,75 zł / km + 23% VAT

63,00 zł / h + 23% VAT

245,00 zł / t + 8% VAT


Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin