Informacje Przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środków trwałych
  • 01 marca 2021
Przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środków trwałych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ N/W ŚRODKÓW TRWAŁYCH   Lp. Nazwa środka trwałego/przedmiotu nietrwałego Ilość szt. Cena wywoławcza ...

Informacje Przerwa w dostawie wody !
Awarie Przerwa w dostawie wody !
  • 17 lutego 2021
AWARIA WODOCIĄGU !!

Komunikaty Ogłoszenie!
  • 16 lutego 2021
Ogłoszenie!

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Żwirki 30 w Ozorkowie ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości składających się z nw. działek położonych w Ozorkowie przy ul. Łęczyckiej dawne Zakłady...

Informacje Rok 2021  kolejnym rokiem z obniżką cen ciepła!!!
  • 12 lutego 2021
Rok 2021 kolejnym rokiem z obniżką cen ciepła!!!

Głównym celem działalności Działu Ciepłownictwa Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest ciągła, bezawaryjna dostawa ciepła do naszych odbiorców na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Równie ważnym zadaniem do którego konsekwentnie dążymy jest...

Informacje Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna !!!
  • 11 lutego 2021
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna !!!

Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach jest podstawą systemu kanalizacyjnego w Gminie Miasto Ozorków. Oczyszczalnia funkcjonuje już ok. 25 lat. Zastosowane wówczas rozwiązania systemowe technologiczne i techniczne mają niebagatelny wpływ na wysokie koszty eksploatacji oczyszczalni, co...

Komunikaty Przerwa w dostawie wody
  • 29 stycznia 2021
Przerwa w dostawie wody

Informacje Podsumowanie roku 2020
  • 22 stycznia 2021
Podsumowanie roku 2020