Informacje Życzenia Wielkanocne !
Informacje Twardość wody użytkowej
Informacje OPK Sp. z o.o. zainstaluje bramownice drogowe!
  • 18 marca 2021
OPK Sp. z o.o. zainstaluje bramownice drogowe!

Jesienią roku 2019 odcinek estakady ciepłowniczej na ul. Wigury nad mostem został wymieniony i ułożony na nowej mocniejszej konstrukcji. Wymiana była konieczna po tym, jak w ciepłociąg uderzył tir i go uszkodził. 15 stycznia 2021 roku po raz kolejny samochód ciężarowy wjechał...

Informacje Przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środków trwałych
  • 01 marca 2021
Przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środków trwałych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ N/W ŚRODKÓW TRWAŁYCH   Lp. Nazwa środka trwałego/przedmiotu nietrwałego Ilość szt. Cena wywoławcza ...

Informacje Przerwa w dostawie wody !
Informacje Rok 2021  kolejnym rokiem z obniżką cen ciepła!!!
  • 12 lutego 2021
Rok 2021 kolejnym rokiem z obniżką cen ciepła!!!

Głównym celem działalności Działu Ciepłownictwa Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest ciągła, bezawaryjna dostawa ciepła do naszych odbiorców na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Równie ważnym zadaniem do którego konsekwentnie dążymy jest...

Informacje Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna !!!
  • 11 lutego 2021
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach jest niezbędna !!!

Oczyszczalnia ścieków w Cedrowicach jest podstawą systemu kanalizacyjnego w Gminie Miasto Ozorków. Oczyszczalnia funkcjonuje już ok. 25 lat. Zastosowane wówczas rozwiązania systemowe technologiczne i techniczne mają niebagatelny wpływ na wysokie koszty eksploatacji oczyszczalni, co...