Informacje OPK JEST ZAWSZE BLISKO CIEBIE!
  • 03 sierpnia 2020
OPK JEST ZAWSZE BLISKO CIEBIE!

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. jest firmą profesjonalną, świadczącą usługi m.in. w zakresie dostawy wody czy odbioru śmieci. DLACZEGO WARTO PIĆ KRANÓWKĘ? OPK dostarcza wodę dla swoich odbiorców o najwyższej jakości. Naszaz woda charakteryzuje się doskonałymi walorami...

Informacje Działalność przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska
  • 30 lipca 2020
Działalność przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje założenia ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 20182021 z perspektywą do 20222025 r.” będącym częścią Polityki ekologicznej państwa przyjętej w 2009 roku. Spółka od 2016 roku wprowadza elementy...

Informacje PSZOK przy Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym !
  • 29 lipca 2020
PSZOK przy Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym !

PSZOK przy Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym!   Powstanie w OPK Sp. z o.o. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)   na terenie miasta Ozorkowa wynika z zapisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do zadań gmin,...

Informacje Wymiana izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej
  • 28 lipca 2020
Wymiana izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej

W roku 2020 Dział Ciepłownictwa kontynuuje rozpoczętą kilka lat temu wymianę izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej o dł. ok. 2 km i średnicach 1 x Dn 350 i 2 x Dn 200 począwszy od budynku kotłowni, a kończąc przy ul. Konstytucji 3go Maja. Magistrala ciepłownicza składa się z trzech...

Informacje Inwestycja warta miliony nabierze tempa!
  • 27 lipca 2020
Inwestycja warta miliony nabierze tempa!

Starania Zarządu Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w związku z inwestycją pn. ,,przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrowicach” prowadzone są od roku 2014. Początkowe problemy, które wystąpiły w trakcie planowania zostały rozwiązane, po nich jednak...

Informacje Twardość wody przeznaczonej do spożycia
  • 23 lipca 2020
Twardość wody przeznaczonej do spożycia

Co to jest twardość wody ? Kamień na dnie czajnika, ciemne, oleiste plamy o gorzkawym smaku w herbacie – to efekt obecności jonów wapnia i magnezu w wodzie do picia, które wpływają na twardość wody. Twardość wody którą pijemy, zależy od zawartości związków wapnia i magnezu. ...