Miniatura Dział Ciepłownictwa
Dział Ciepłownictwa

Zakład Ciepłownictwa, Ozorków, ul. Żwirki 30 Podstawowym zadaniem naszej działalności jest ciągła dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do naszych odbiorców. Na terenie

Więcej informacji
Miniatura Dział Oczyszczania Miasta
Dział Oczyszczania Miasta

Dział Oczyszczania Miasta realizuje zadania z zakresu usługi dla mieszkańców w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Więcej informacji
Miniatura Dział Usług Mieszkaniowych
Dział Usług Mieszkaniowych

Zgłaszanie awarii   przyjmowane jest całodobowo  pod nr tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00, tel. kom. 535 333 502 lub  694 460 091 W godz. 1500 0700 zgłaszanie awarii pod nr tel. 535 333 502 Zgłaszając

Więcej informacji
Miniatura Dział Wodociągów i Kanalizacji
Dział Wodociągów i Kanalizacji

Dział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody, eksploatacją  Oczyszczalni Ścieków oraz urządzeń do dystrybucji wody i odbioru ścieków. USŁUGI produkcja, uzdatnianie i dystrybucja

Więcej informacji
Miniatura Dział Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych

Poniżej link do platformy zakupowej https//opk.ezamawiajacy.pl Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy m.in. prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzanie

Więcej informacji