O nas

Historia firmy, to historia ludzi ją tworzących, historia ich życiorysów wplecionych w codzienny trud, historia miasta, z którym jest związana, czyli Miasta Ozorkowa.

Na przestrzeni lat funkcjonowania przedsiębiorstwa pracowało w nim i pracuje nadal wielu oddanych pracowników, a efektem ich pracy jest wizerunek firmy potrzebnej miastu i mieszkańcom, firmy ceniącej swój dorobek i otwartej na przyszłość. W czasie swojej historii przedsiębiorstwo podlegało licznym zmianom:

Do 31 grudnia 1971 roku funkcjonowało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Gospodarki Komunalnej w Ozorkowie, ulica Żwirki 30. Do 31 grudnia 1972 roku funkcjonował Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przy ulicy Dzierżyńskiego 4, którego dyrektorem był Józef Kaczmarek oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Ozorkowie , ulica H. Sawickiej 9, którego kierownikiem był Wiesław Zaleski. Do 31 grudnia 1975 roku funkcjonowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozorkowie, ulica H. Sawickiej 9, którego dyrektorem był Wiesław Zaleski, natomiast do 31 grudnia 1977 roku – Funkcjonowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Ozorkowie, ulica Żwirki 30. Do 31 stycznia 1981 roku – istniało Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zgierzu, ulica Chopina 5, którego dyrektorem był Jan Mirowski, natomiast oddział znajdował się w Ozorkowie na ul. Dzierżyńskiej 4, którego kierownikiem był Jerzy Kaczmarek. Również do 31 stycznia 1981 roku funkcjonował Kombinat Budownictwa Komunalnego w Łodzi Zakład Produkcji Budowl.-Montaż. ,,Północ” w Ozorkowie, ulica Żwirki 30 oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego w Łodzi, ulica Traktorowa 109, Filia w Ozorkowie, ulica Żwirki 30.

Funkcje usług komunalnych od 1 lutego 1981 roku , Zarządzeniem Nr 2/81 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 1981 roku wykonywało Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ulica Żwirki 30, którego dyrektorami byli Włodzimierz Choinkowski i Lech Mirowski. Funkcję tę przedsiębiorstwo wykonywało do  dnia 31 grudnia 1991 roku. Od 01 stycznia 1991 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Uchwałą Nr XX/115/91 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 grudnia 1991 roku  przekształciło się w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozorkowie, ulica Żwirki 30, którego dyrektorem był Lech Mirowski. ZGKiM funkcjonowało tak do dnia 31 marca 1998 roku, po czym Uchwałą Gminy Miasta Ozorkowa z dnia 18 grudnia 1997 roku nr XXXVIII/266/97 oraz stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. nr 9 z 1997 roku poz. 43/ przekształcają Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę Gminy Miasta Ozorkowa.  Od 1 kwietnia 1998 roku, spółka działa pod nazwą ,,Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Ozorkowie, ulica Żwirki 30, którego Prezesami byli: w latach 29.01.1998 - 14.05.2004 Lech Mirowski odwołany Uchwałą Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, następnie od dnia 17.05.2004 roku do dnia 01.07.2011 roku Krzysztof Gawroński odwołany Uchwałą nr 2/2011 Rady Nadzorczej OPK Sp. z o.o., natomiast od dnia 1 lipca 2011 roku  do dnia dzisiejszego  jest Grzegorz Stasiak powołany Uchwałą Nr 3/2011 Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2011 roku.

W Przedsiębiorstwie obecnie pracują 104 osoby. Struktura firmy oparta jest na organizacyjnie wyodrębnionych działach. Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed firmą jest stałe odtwarzanie i uzupełnianie majątku trwałego, który służy firmie i pracownikom do wykonywania usług. Tak, jak zmieniło się nasze miasto przez te lata, tak też zmienia się nasza firma. Ważne są nie tylko daty, ale przede wszystkim ludzie, którzy je wypełniają. Ważne jest również to, aby firma miała zawsze poczucie związku z miastem, a pracownicy ze swoją firmą.