Kapitał zakładowy Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w chwili założenia wynosił 12.000.000,00 zł. podzielony na 12.000 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł. każdy udział. Kapitał ten został wniesiony przez Gminę Miasta Ozorkowa jako wkład niepieniężny (,,aktywa" zakładu budżetowego).

Jedynym akcjonariuszem Spółki Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jest Gmina Miasta Ozorkowa.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 949 840,00 zł.