Projekty WFOŚiGW
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Starzyńskiego oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl ...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków w ul. Kościelnej oraz Pl. Jana Pawła II

zorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl ...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl   Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Dofinansowanie na wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizayjnego

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl   Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego...

Miniatura
Projekty WFOŚiGW
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. realizuje zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Miniatura