Historia firmy, to historia ludzi ją tworzących, historia ich życiorysów wplecionych w codzienny trud, historia miasta, 
z którym jest związana, czyli Miasta Ozorkowa.

Na przestrzeni lat funkcjonowania przedsiębiorstwa pracowało w nim i pracuje nadal wielu oddanych pracowników, 
a efektem ich pracy jest wizerunek firmy potrzebnej miastu i mieszkańcom, firmy ceniącej swój dorobek i otwartej na przyszłość. 

W czasie swojej historii przedsiębiorstwo podlegało licznym zmianom w zakresie funkcyjnym i nazwy. Chronologicznie prezentujemy zmiany nazw jednostek gospodarczych realizujących usługi komunalne :

- Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Gospodarki Komunalnej ul. Żwirki 30 w Ozorkowie do 31.12.1971 r.

- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dzierżyńskiego 4 w Ozorkowie do 31.12.1972 r. (dyrektor Józef Kaczmarek)

- Zakład Gospodarki Komunalnej ul. H. Sawickiej 9 w Ozorkowie do 31.12.1972 r. (Wiesław Zaleski)

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. H. Sawickiej 9 w Ozorkowie do 31.12.1975 r. (dyrektor Wiesław Zaleski)

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego ul. Żwirki 30 w Ozorkowie do 31.12.1977 r. 

- Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Chopina 5 w Zgierzu do 31.01.1981 r. (dyrektor Jan Mirowski) oddział ul. Dzierżyńskiego 4 w Ozorkowie (kierownik Jerzy Kaczmarek)

- Kombinat Budownictwa Komunalnego w Łodzi Zakład Produkcji Budowl.-Montaż. ,,Północ" ul. Żwirki 30 w Ozorkowie oraz Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego w Łodzi ul. Traktorowa 109, filia w Ozorkowie ul. Żwirki 30 do 31.12.1981 r. 

Funkcje usług komunalnych od 1 lutego 1981 roku , Zarządzeniem Nr 2/81 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 stycznia 1981 roku wykonywało Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, ulica Żwirki 30, którego dyrektorami byli Włodzimierz Choinkowski i Lech Mirowski. Funkcję tę przedsiębiorstwo wykonywało do  dnia 31 grudnia 1991 roku. Od 01 stycznia 1991 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Uchwałą Nr XX/115/91 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 grudnia 1991 roku  przekształciło się w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozorkowie, ulica Żwirki 30, którego dyrektorem był Lech Mirowski. ZGKiM funkcjonowało tak do dnia 31 marca 1998 roku, po czym Uchwałą Gminy Miasta Ozorkowa z dnia 18 grudnia 1997 roku nr XXXVIII/266/97 oraz stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. nr 9 z 1997 roku poz. 43/ przekształcają Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę Gminy Miasta Ozorkowa.  Od 1 kwietnia 1998 roku, spółka działa pod nazwą ,,Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. w Ozorkowie, ulica Żwirki 30, którego Prezesami byli: w latach 29.01.1998 - 14.05.2004 Lech Mirowski odwołany Uchwałą Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, następnie od dnia 17.05.2004 roku do dnia 01.07.2011 roku Krzysztof Gawroński odwołany Uchwałą nr 2/2011 Rady Nadzorczej OPK Sp. z o.o., natomiast od dnia 1 lipca 2011 roku  do dnia dzisiejszego  jest Grzegorz Stasiak powołany Uchwałą Nr 3/2011 Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2011 roku.

W Przedsiębiorstwie obecnie pracują 104 osoby. Struktura firmy oparta jest na organizacyjnie wyodrębnionych działach. Obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed firmą jest stałe odtwarzanie i uzupełnianie majątku trwałego, który służy firmie i pracownikom do wykonywania usług. Tak, jak zmieniło się nasze miasto przez te lata, tak też zmienia się nasza firma. Ważne są nie tylko daty, ale przede wszystkim ludzie, którzy realizują usługi komunalne.