Projekty UE
,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków" POIS.01.01.00-00-006/10

„Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” to hasło przewodnie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach 2010–2015 realizowało projekt nr POIS.01.01.0000006/10 pn. „Gospodarka wodnościekowa...

Miniatura