Poniżej link do platformy zakupowej:


Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy m.in. :
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- sporządzanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne
- prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych OPK Sp. z o. o.
- publikacja ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym, BIP
- udzielanie jednostkom organizacyjnym informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
- sporządzanie sprawozdania z zakresu Zamówień Publicznych
- opracowanie, nadzór nad realizacją Planu Inwestycyjnego

Dane kontaktowe:

Dział Zamówień Publicznych - Ozorków, ul. Żwirki 30

Główny Specjalista ds. Inwestycji
Karol Kołakowski, e-mail: k.kolakowski@opkspzoo.eu
42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 219

Specjalista ds. ochrony środowiska i systemów jakości
Piotr Głuszkowski, e-mail: p.gluszkowski@opkspzoo.eu
42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 214

Specjalista ds. zamówień publicznych
Marta Sadowska, e-mail: m.sadowska@opkspzoo.eu
42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 214