Dział Ciepłownictwa, Ozorków, ul. Żwirki 30


Podstawowym zadaniem naszej działalności jest ciągła dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do naszych odbiorców.

Na terenie miasta Dział Ciepłownictwa eksploatuje około 14 km sieci ciepłowniczych, w których nośnikiem ciepła jest gorąca woda.

Zgłaszanie awarii 

przyjmowane jest całodobowo pod nr tel. 42 277 14 18

W godz. 7.00- 22.00 istnieje również możliwość zgłoszenia awarii brygadzie awaryjnej pod nr tel. 602 481 730

Zgłaszając awarię prosimy o podanie informacji dotyczącej:

- danych osoby zgłaszającej,

- miejsca awarii,

- skali awarii.


Kierownik Działu pok. 109

Robert Kowalczyk, e-mail: r.kowalczyk@opkspzoo.eu

42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew.109,  bezpośredni 42 270 04 09


Z-ca Kierownika ds. technicznych pok. 109

Ryszard Ścibiorski,  

42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew.130,  tel. kom. 662 257 369


Kotłownia gazowo - olejowa

42 277 14 18,  tel. kom. 732 653 658


Obsługa węzłów cieplnych

tel. kom. 602 481 730


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Historia Zakładu 20.03.2020 19:08 odt 23,69 KB 59
2 WNIOSEK Odbiorca ciepła 20.03.2020 19:13 pdf 9,47 KB 27
3 Dystrybucja ciepła 20.03.2020 19:34 odt 14,95 KB 54
4 Wytwarzanie ciepła 20.03.2020 19:37 odt 19,52 KB 117
5 Taryfa ciepła 2021 r. 04.03.2021 09:58 pdf 3,38 MB 91