Dział Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się: eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody, eksploatacją Oczyszczalni Ścieków oraz urządzeń do dystrybucji wody i odbioru ścieków.

USŁUGI

  • produkcja, uzdatnianie i dystrybucja wody w m. Ozorków 
  • konserwacja sieci wodociągowej
  • odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków z m. Ozorkowa
  • konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej
  • usuwanie awarii  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
  • diagnostyka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  • wydawanie warunków  do projektowania sieci i przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych
  • wydawanie warunków na montaż podlicznika do odliczania wody zużytej bezpowrotnie
  • odbiory techniczne wybudowanych sieci i przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych

Jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej


Zgłaszanie awarii


Odczyt wodomierzy


Opłaty za wodę i ścieki


Dane kontaktowe:

Dział Wodociągów i Kanalizacji - Ozorków, ul. Żwirki 30
p.o. Kierownika Działu pok. 107 
Jacek Szymczyk,  e-mail j.szymczyk@opkspzoo.eu
tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 107 lub 108

p.o. z-cy Kierownika Działu pok. 108
( rozliczenia za pobór wody i odprowadzanie ścieków )

Mistrz Stacji Uzdatniania Wody I sieci wodociągowych 
tel. kom.: 662 009 750

Mistrz Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnych pok. 107
tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 107 lub 108

STACJA UZDATNIANIA WODY Ozorków, ul. Sikorskiego 26

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CEDROWICE PARCELA 9A

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Taryfa dot. wysokości cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków 08.07.2020 11:42 pdf 1,43 MB 37
2 Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika 20.07.2020 09:05 docx 16,07 KB 39
3 Wniosek o zmianę danych objętych umową 14.01.2021 14:57 docx 17,2 KB 19
4 Protokół zdawczo-odbiorczy 14.01.2021 14:58 docx 15,13 KB 23
5 Wniosek o rozwiązanie umowy 01.03.2021 13:21 docx 17,34 KB 14
6 Twardośc wody użytkowej 19.03.2021 14:38 doc 46,5 KB 12
7 Regulamin 2021 26.07.2021 08:38 pdf 1,59 MB 7
8 Wniosek o zawarcie umowy 14.09.2021 09:01 doc 97 KB 8
9 PROCEDURA WYDANIA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA ORAZ ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZENIA 12.10.2021 10:45 docx 17,62 KB 0
10 wniosek o wydanie warunków przyłączenia -pozostali 12.10.2021 10:45 docx 48,97 KB 1
11 wniosek o wydanie warunków przyłączenia 12.10.2021 10:46 docx 40,42 KB 2