Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta Ozorkowa wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza - W skład Rady Nadzorczej Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wchodzą następujące osoby:

  1. Przewodniczący - Sergiusz Glamkowski
  2. Zastępca Przewodniczącego - Maciej Kucharski
  3. Sekretarz - Karol Kołakowski
  4. Członkowie - Jakub Geraga, Robert Brzezowski

Zarząd Spółki :

Prezes Zarządu - Grzegorz Stasiak

Dyrektor Zarządzający - Krzysztof Szaciłowski

Dyrektor Operacyjny - Tomasz Wydrzyński


Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Żwirki 30,  95-035 Ozorków

email: opk@opkspzoo.eu

Tel. Centrala: 42 277 14 00 / 42 270 04 00