Zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach, które zapewnia właściciel nieruchomości. Dopuszcza się stosowanie worków na odbiór odpadów zmieszanych, jednak worki mogą być wykorzystywane sporadycznie i nie mogą zastąpić pojemników.
Pojemniki używane do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych powinny być zarejestrowane, tj. oznaczone naklejką z kodem kreskowym umożliwiającym identyfikację właściciela nieruchomości. Pojemniki niezarejestrowane nie będą odbierane. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się co dwa tygodnie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach, które zapewnia właściciel nieruchomości. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Zarejestrowanie pojemnika W celu zarejestrowania pojemnika na odpady zmieszane należy złożyć wniosek o zarejestrowanie pojemnika w siedzibie firmy w pok. 104. Wniosek można pobrać ze stroby internetowej oraz w Urzędzie Miejskim przy ulicy Wigury 1 pok. 108 lub w OPK Sp. z o.o. pok. 104 Odpady gromadzone selektywnie (tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier, odpady zielone, odpady kuchenne) Odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w workach z logo OPK Sp. z o.o. Worki powinny być wystawione przed posesję w dniu wywozu.

Informujemy, że nie będą odbierane odpady gromadzone i przekazywane w sposób niezgodny z systemem obowiązującym w mieście Ozorkowie. Odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady zielone, odpady kuchenne) powinny być wystawione w zawiązanych workach o odpowiednich kolorach. Nie będą odbierane odpady wystawione luzem oraz worki źle posegregowane (np. plastik w worku niebieskim).

Odbiór odpadów typu papier, plastik, szkło, odpady zielone odbywa się raz w miesiącu, natomiast odbiór odpadów kuchennych odbywa się co dwa tygodnie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Odpady segregowane (tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier oraz odpady kuchenne) w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach o odpowiednich kolorach. Odpady zielone gromadzone będą w workach koloru brązowego.

Odbiór odpadów segregowanych w zabudowie wielorodzinnej przedstawia się następująco: tworzywa sztuczne i metale – 3 razy w miesiącu papier – 2 razy w miesiącu szkło – 1 raz w miesiącu odpady zielone – 1 raz w miesiącu odpady kuchenne – 1 raz w tygodniu Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być wystawione przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami. Odbiór w/w odpadów odbywa się dwa razy w roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Odpady budowlane i remontowe Odbiór odpadów budowlanych i remontowych odbywa się na indywidualne zlecenie wykonania usługi dodatkowej.