INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

1. Złożenie w siedzibie OPK Sp. z.o.o. wniosku o wydanie warunków podłączenia

nieruchomości. Do składanego wniosku należy załączyć: - - aktualną mapę do celów

lokalizacji w skali 1:500 (wydaje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomości w Zgierzu, ul. Długa 49).


2. Na podstawie uzyskanych warunków należy zlecić opracowanie projektu przyłącza

uprawnionemu projektantowi. Projekt ten podlega uzgodnieniu w OPK Sp. z.o.o.


3. Zgłosić OPK Sp. z.o.o. nadzór nad wykonaniem przyłącza oraz jego odbiór

techniczny.


4. Zlecić wykonanie przyłącza osobom posiadającym stosowne uprawnienia

budowlane i prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą.


5. Zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie powykonawczej

inwentaryzacji przyłącza.


6. Wystąpić do OPK Sp. z.o.o. z wnioskiem o zawarcie umowy.


DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE DO POBRANIA.

PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAJE WARUNKI TECHNICZNE W FORMIE PISEMNEJ W

TERMINIE 14 DNI OD DATY ZŁOŻENIA WNIOSKU. W PRZYPADKACH

SKOMPLIKOWANYCH MOŻLIWE JEST PRZESUNIĘCIE TERMINU WYDANIA WARUNKÓW

TECHNICZNYCH.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o wydanie warunków technicznych 26.04.2020 09:46 docx 16,86 KB 124
2 Wniosek o zawarcie umowy 26.04.2020 09:46 doc 49 KB 74