Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków:


Grupa I - Woda – 3,93 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2019 r. ( cele bytowe )

Grupa II - Woda – 4,02 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2019 r. ( podmioty )

Grupa I - Ścieki – 5,97 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2019 r.

Grupa II - Ścieki – 5,97 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2019 r.