Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków:


Grupy I-V - Woda – 4,74 zł + VAT (cena za m3) - od 01.01.2024 r. 

Grupy VI-X - Woda – 4,82 zł + VAT (cena za m3) - od 01.01.2024 r. 

Grupy I-IV - Ścieki – 7,60 zł + VAT (cena za m3) - od 01.01.2024 r.

Grupy V-X - Ścieki – 8,55 zł + VAT (cena za m3) - od 01.01.2024 r.