Opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków:


Grupa I - Woda – 4,20 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2020 r. ( cele bytowe )

Grupa II - Woda – 4,28 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2020 r. ( podmioty )

Grupa I - Ścieki – 6,17 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2020 r.

Grupa II - Ścieki – 6,17 zł + VAT (cena za m3) - od 15.11.2020 r.