ODCZYTY WODOMIERZY

Okresy obrachunkowe ustalone zostały w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia dwóch pracowników odczytujących stany zużycia wody w lokalach mieszkalnych i posesjach jednorodzinnych. Jeśli pracownik nie zastanie klienta w domu, zostawia powiadomienie, na którym podany jest bezpośredni numer telefonu do pracownika odczytującego wodomierz w danym rejonie. Prosimy wówczas o skontaktowanie się z nim i umówienie na dogodny dla Państwa termin odczytu wodomierza. Jeśli nie jest możliwy kontakt z pracownikiem, prosimy o kontakt z Działem Wodociągów i Kanalizacji pod numerem telefonu 42 270 04 06 lub 42 277 14 00 wew. 108 lub 107

Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.


Stan wodomierza należy zgłaszać pod nr telefonu: 42 277 04 00 wew.108, bezpośredni 42 270 04 06


UWAGA:

Pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za usługi.