ZGŁASZANIE AWARII

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych przyjmowane jest całodobowo pod nr tel. 42 277 14 14 


W godzinach 7.00 - 15.00, zgłoszenia awarii można dokonywać pod dowolny numer telefonu Działu Wodociągów i Kanalizacji.


Dział Wodociągów i Kanalizacji wykonuje naprawy uszkodzeń i usuwa awarie wyłącznie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, których jest właścicielem lub eksploatatorem.


Przy zgłoszeniu awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej należy podać odpowiednio:

. adres wystąpienia awarii lub zdarzenia (możliwie dokładny)

. wskazać miejsce wystąpienia awarii ( ulica, posesja, budynek),

. podać rozmiar awarii (wyciek gwałtowny, powolny),

. podać dane osoby zgłaszającej, ewentualnie numer telefonu.


Po przyjęciu zgłoszenia awarii, pracownik przyjmujący udaje się na miejsce zdarzenia w celu stwierdzenia rozmiarów awarii i zagrożeń z niej wynikających. Po dokonaniu oględzin podejmowana jest decyzja o przystąpieniu do naprawy i wezwaniu brygady remontowej.

Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, takie które mogą powodować istotne straty materialne, stanowią jakiekolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia, powodują brak zasilania w wodę usuwane są niezwłocznie.

Awarie nie stanowiące zagrożenia i nie będące uciążliwe dla Odbiorców usług, są usuwane w ciągu następnego dnia roboczego.