Informacje Bezpieczny wyjazd !
  • 14 września 2020

Bezpieczny wyjazd !

W dniu dzisiejszym pracownicy Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego podjęli działania związane z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Słowackiego oraz co najważniejsze, bezpiecznym wyjazdem z przedsiębiorstwa zarówno pracowników jak i osób (pojazdów) poruszających się po terenie OPK Sp. z o. o. Prace polegały na usunięciu starych krzewów sięgających ponad ogrodzenie, które ograniczały bezpieczną widoczność przy wyjeździe ze spółki jak i widoczność kierowcom skręcającym z ulicy Słowackiego w ulicę Żwirki. Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o nowych pięknych nasadzeniach i zagospodarowaniu terenu w miejscu z którego krzewy zostały usunięte. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze !