Informacje Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grzybowej
  • 15 grudnia 2020

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Grzybowej

W dniu 7 grudnia 2020 roku rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej w ulicy Grzybowej na odcinku od istniejącego wodociągu w ulicy Krzeszewskiej do wysokości działki nr 254. Zadaniem wodociągu będzie zaopatrzenie w wodę zlokalizowanych tutaj posesji z zapewnieniem wymaganej ilości i ciśnienia wody oraz dostarczenie wody do celów przeciwpożarowych. Budowa sieci wodociągowej zostanie włączona do sieci miejskiej poprzez istniejący wodociąg w ulicy Krzeszewskiej.

Wodociąg wykonywany jest generalnie metodą bezwykopową w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego. Technologia horyzontalnego przewiertu sterowanego polega na wykonaniu odwiertu  pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do wymaganej średnicy i wprowadzeniu do niego rury przewodowej. Wiercenie odbywa się przy jednoczesnej kontroli położenia głowicy za pomocą nadajnika umieszczonego w głowicy wiercącej i odbiornika na powierzchni terenu. Zaplecze techniczne i instalacja recyklingu płuczki bentonitowej usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie wiertnicy.

Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ,,JARTEX” ze Skierniewic.

Wartość kontraktu to 153 750,00 zł brutto