Informacje Informacja Prezesa Zarządu Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  • 29 maja 2024

Informacja Prezesa Zarządu Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.