Komunikaty ,,Moja woda"
  • 06 sierpnia 2020

,,Moja woda"

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zachęca do składania wniosków dla zadań realizowanych przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego ,,Moja Woda" na lata 2020-2024"

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków.

Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł.

W ramach w/w naboru wnioski przyjmowane są od 1 lipca 2020 roku za pomocą portalu beneficjenta.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod linkiem:

http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020--2024,46,821.html