Informacje Nowe urządzenie dźwigowe w OPK Sp. z o. o.
  • 26 sierpnia 2020

Nowe urządzenie dźwigowe w OPK Sp. z o. o.

W ostatnim czasie nasze przedsiębiorstwo dokonało zakupu urządzenia dźwigowego HDS na pojeździe MAN TGM w celu poprawy jakości usług świadczonych na rzecz Gminy Miasta Ozorkowa oraz jej mieszkańców.

HDS będzie wykorzystywany do zbiórki odpadów segregowanych (PET, szkło, papier) zgromadzonych w pojemnikach typu ,,dzwon”. Nowy HDS będzie ,,wspomagał” w pracy obecne urządzenie, które było jedynym tego typu urządzeniem w spółce. Zakup HDS-a był niezbędny do zachowania ciągłości usług z uwagi na kończący się resurs w obecnym HDS-ie. Obecnie pracujący HDS jest już sprzętem wysłużonym i może ulegać coraz poważniejszym awariom.

HDS będzie obsługiwał głównie pojemniki w zabudowie wielorodzinnej w Gminie Miasto Ozorków, ale także podmioty gospodarcze, które posiadają zawartą umowę z OPK Sp. z o.o. w zakresie odbioru odpadów segregowanych zgromadzonych w pojemnikach typu „dzwon” w Gminach, w których Spółka posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Zakup został sfinansowanych z środków własnych. Wartość zakupu to 119 522,18 zł brutto.