Informacje Odbiór ścieków i sieć kanalizacyjna
  • 22 lipca 2020

Odbiór ścieków i sieć kanalizacyjna

Odbiór ścieków i sieć kanalizacyjna

 

W roku 2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji odebrał 647.564 m³ ścieków. Odbiór ten był o 7.661 m³ mniejszy niż w roku 2018. Ilość przyłączy kanalizacyjnych na koniec 2019 roku wynosiła 1.367 szt. I była większa o 26 szt. W stosunku do roku 2018. Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2019 roku wynosiła 43,9 km i wzrosła w ciągu roku o 0,116 km.

Strukturę odbioru ścieków w latach 2016-2019 z podziałem na grupy cenowe (według taryfy)  przedstawia powyższy wykres