Komunikaty Ogranicz kontakt osobisty w OPK Sp. z o.o.
  • 02 listopada 2020

Ogranicz kontakt osobisty w OPK Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawianie się na terenie naszego miasta coraz liczniejszych zachorowań na koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt do absolutnego minimum w Ozorkowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

 

W sprawach kierowanych do Spółki można wykorzystać środki komunikacji elektronicznej (mailowo lub telefonicznie) :

 

Sekretariat: opk@opkspzoo.eu, tel: 42 277 14 00/ 42 270 04 00 ,

po godzinie 15:00 tel.  535 333 502, fax. 42 277 14 01, telefon komórkowy : 694 460 091Dział Ciepłownictwa:

Kierownik Działu pok. 109 Robert Kowalczyk, e-mail: r.kowalczyk@opkspzoo.eu , tel.  42 270 04 09602 290 322

Z-ca Kierownika Działu pok. 109 Andrzej Jasiński,  e-mail: a.jasinski@opkspzoo.eu , tel.  42 270 04 09606 819 511

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji:

Kierownik Działu Marek Bartczak,  e-mail m.bartczak@opkspzoo.eu , tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew.108, tel.  kom.: 606 493 367

Mistrz Oczyszczalni Ścieków i sieci kanalizacyjnych  Jacek Szymczyk, e-mail j.szymczyk@opkspzoo.eu tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 107, tel. kom.: 662 009 740

Specjalista d.s technicznych Izabela Banasiak, e-mail i.banasiak@opkspzoo.eu (rozliczenia za pobór wody i odprowadzanie ścieków) tel.: 42 270 04 06 / 42 277 14 06

 

Dział Oczyszczania Miasta:

Kierownik Działu Jakub Geraga, e-mail: j.geraga@opkspzoo.eu lub e-mail: transport@opkspzoo.eu 42 270 04 07/42 277 14 00 wew. 105

Zastępca Kierownika Działu Dorota Mrozińska e-mail: d.mrozinska@opkspzoo.eu 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 104

 

Dział Usług Mieszkaniowych:

Kierownik Działu - Tomasz Wydrzyński, e-mail: t.wydrzynski@opkspzoo.eu, tel.  42 270 04 13 / 42 277 14 13

Mistrz Działu - Andrzej Karolak, e-mail: a.karolak@opkspzoo.eu , tel. 42 270 04 11 lub 42 277 14 11

Administrator - Mirosław Wyszkowski, e-mail: m.wyszkowski@opkspzoo.eu, tel. 42 270 04 11 lub 42 277 14 11

Specjalista ds. technicznych - Jan Gębicki, e-mail: j.gebicki@opkspzoo.eu , tel. 42 270 04 10 lub 42 277 14 10

Rozliczenia czynszowe: 42 270 04 00 wew. 115, bezpośredni 42 270 04 15 lub 42 277 14 15

Specjalista ds. rozliczeń - Krystyna Bartczak, e-mail: k.bartczak@opkspzoo.eu

Specjalista ds. rozliczeń - Joanna Wydrzyńska, e-mail: j.wydrzynska@opkspzoo.eu

Windykacja - Lidia Karolak, e-mail: l.karolak@opkspzoo.eu , tel. 42 270 04 12 lub 42 277 14 12

 

Dział Zamówień Publicznych:

Kierownik Działu Karol Kołakowski, e-mail: k.kolakowski@opkspzoo.eu, tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 204

Zastępca Kierownika Działu Jarosław Kondaszewski, e-mail: j.kondaszewski@opkspzoo.eu, tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 214

Specjalista ds. ochrony środowiska Piotr Głuszkowskie-mail: p.gluszkowski@opkspzoo.eu, tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00 wew. 214

 

Zgłaszanie awarii przyjmowane jest całodobowo 

pod nr tel. 42 270 04 00 / 42 277 14 00, tel. kom. 535 333 502 lub  694 460 091

W godz. 15:00- 07:00 zgłaszanie awarii pod nr tel. 535 333 502