Komunikaty OPK PRZYGOTOWANE DO SEZONU GRZEWCZEGO 2020/2021
  • 24 września 2020

OPK PRZYGOTOWANE DO SEZONU GRZEWCZEGO 2020/2021

Aktualne przepisy energetyczne określają sezon grzewczy jako okres pomiędzy wrześniem, a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ogrzewania obiektów mieszkalnych. Jednak aby takie ciepło zostało dostarczone z ciepłowni miejskiej, właściciel obiektu (spółdzielnia, wspólnota, przedsiębiorstwo, instytucja) powinien zgłosić do naszego przedsiębiorstwa potrzebę włączenia ogrzewania. I tak właśnie postąpiła Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zgłosiła zapotrzebowanie na ogrzewanie w okresie zimowym 2020/2021. Rozpoczęcie dostaw ciepła to nie tylko względy formalne wynikające z obowiązku przepisów prawa, ale również odpowiedzialność stron wynikająca ze stanu technicznego eksploatowanych urządzeń oraz współpracy dostawcy i odbiorcy. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne jako dostawca ciepła zobowiązany jest do oszacowania sprawności istniejącego systemu ciepłowniczego, a następnie na podstawie tych danych określenia przewidywanego zakresu koniecznej modernizacji gospodarki cieplnej, które zapewnią prawidłową dostawę ciepła w okresie sezonu grzewczego. Przed zbliżającym się sezonem grzewczym służby eksploatacyjne spółki przystępują do przygotowania węzłów celem uruchomienia centralnego ogrzewania. W dniu dzisiejszym węzły te są sprawne i gotowe do uruchomienia. Od dnia 24 września 2020 r. zostaną uruchomione węzły w zasobach Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypominamy, iż odbiorca powinien poinformować wszystkich lokatorów o konieczności otwarcia zaworów grzejnikowych w swoich lokalach. Ułatwi to poprawne uzupełnienie i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej c.o.

Trzymajcie się CIEPŁO :-)