Informacje Produkcja i dystrybucja wody
  • 21 lipca 2020

Produkcja i dystrybucja wody

Produkcja i dystrybucja wody

W roku 2019 wydobyto łącznie 923.683 m³ wody. Jest to o 28.315 m³ więcej niż w roku 2018.
Woda wydobyta pochodzi z trzech ujęć:

·         studni głębinowej numer 1 przy ul. Lipowej

·         studni głębinowej numer 2 przy ul. Reja

·         studni głębinowej numer 3 przy ul. Kochanowskiego

Poniższa tabela przedstawia produkcję wody przez poszczególne ujęcia wody w roku 2019. 

STUDNIA NR 1

STUDNIA NR 2

STUDNIA NR 3

465.840 m3

435.063 m3

22.780 m3

 

Porównując wydobycie wody w roku 2019 ze sprzedażą można stwierdzić różnicę pomiędzy wydobyciem, a zafakturowaną ilością wody dostarczonej. Różnica ta wynika  m.in. z występujących awarii systemu sieciowego oraz zużycia wody na potrzeby własne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do płukania sieci po usunięciu awarii wodociągów lub odcinków sieci nie pracujących w obiegu zamkniętym, zbiorników retencyjnych i filtrów, zgodnie z planem przeglądów i konserwacji.