Informacje Przebudowa sieci ciepłowniczej
  • 12 sierpnia 2020

Przebudowa sieci ciepłowniczej

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 przebiegającej pod pasem drogowym ulicy Traugutta od komory ciepłowniczej KM-4 do KM-4.1 wraz z likwidacją komór. Modernizacja polega na likwidacji starych rur ciepłowniczych, kanału ciepłowniczego oraz komór ciepłowniczych i położenie nowych rur preizolowanych 2 x DN 300 w nowym śladzie pod pasem drogowym ul. Traugutta.

W załączeniu zdjęcia z terenu przy ul. Traugutta przed i po modernizacji.