Komunikaty Przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środków trwałych
  • 18 listopada 2020

Przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w środków trwałych

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ N/W ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

Lp.

Nazwa środka trwałego/przedmiotu nietrwałego

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

brutto w  zł.

1.

Samochód ciężarowy Star 200, rok produkcji 1984, rodzaj zabudowy: hakowiec, nr rejestracyjny LWB 7331, VIN:42640, wskazanie drogomierza 50259km , okres eksploatacji 427 m-cy,  dopuszczalna masa całkowita 10800kg, ładowność 5500kg , pojemność 6230 cm³,moc silnika 110kW (150KM), ubezpieczenie do 2021-04-29, nr inw. 00753 – kolor zielony

1

9.963,00

2.

 

Samochód ciężarowy Star 1142, rok produkcji 1998, rodzaj zabudowy: hakowiec, nr rejestracyjny LWB 5176, VIN:SUS1142CFW0013796, wskazanie drogomierza 532422km , okres eksploatacji 272 m-cy,  dopuszczalna masa całkowita 11700kg, ładowność 6025kg , pojemność 6842 cm³,moc silnika 110kW (150KM), ubezpieczenie do 2021-04-29 nr inw. 00753 – kolor niebieski

1

 

12.543,00

 

3.

 

Koparko-ładowarka Ostrówek KTO162, rok produkcji 1988, okres eksploatacji 389 m-cy, pojemność 3120 cm³,moc silnika 38kW(52KM), ubezpieczenie do 2021-04-29, nr inw. 02130

 

1

 

14.637,00

 

 

Przetarg odbędzie się 01.12.2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie O.P.K. Sp. z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30 sala Nr 217,          I piętro. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata w kasie O.P.K. wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej do godziny 930 ,  01.12.2020 r. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek.

 Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

        a)       żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej ceny wywoławczej;

        b)       uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego licytację, nie dłuższym niż 7 dni.

Środki trwałe wymienione w poz. 1 – 3 można obejrzeć w O.P.K. Sp. z o.o. przy ul. Żwirki 30 w Ozorkowie w dni robocze  w godzinach 730  - 1430 .

Środki trwałe wymienione w pozycjach 1-3 zostały wycenione przez rzeczoznawcę z Polskiego Związku Motorowego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte w/w środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. Informacji w sprawie przetargu udziela Kierownik Działu Oczyszczania Miasta  pod nr Tel. 42 270-04-07 lub 662 006 940.

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zastrzega sobie  możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.